Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

Ngày 08/07 – Bạn Sẽ Tra Xét Lòng Mình Không

Ngày 08/07 – Bạn Sẽ Tra Xét Lòng Mình Không

“Giô-suê nói cùng dân sự rằng: Các ngươi không đủ sức phục sự ĐỨC GIÊ-HÔ-VA…” (Giô-suê 24:19)

Bạn có đang tin cậy, dù chỉ với một mảy may thôi, vào bất cứ một sự kiện nào hay bất cứ một người nào hơn là Đức Chúa Trời không? Còn có chút gì bên trong bạn vẫn tin cậy vào khả năng tự nhiên của bạn, hay vào bất cứ một diễn tiến đặc biệt nào đó của các hoàn cảnh? Bạn có đang tin cậy vào chính bạn, trong bất cứ thái độ nào cũng vậy, về đề nghị mới hay chương trình mới mà Đức Chúa Trời vừa đặt ngay trước mặt bạn? Bạn sẽ tra xét chính bạn bằng cách nêu ra với chính mình những câu hỏi tra xét nầy không? Thực ra rất đúng khi bạn nói, “Tôi không thể nào sống một đời sống thánh khiết được,” nhưng bạn có thể cương quyết để Cưú Chúa Jêsus Christ làm cho bạn trở nên thánh khiết. “[Các] ngươi không đủ sức phục sự ĐỨC GIÊ-HÔ-VA…” – nhưng bạn có thể đặt mình vào một vị trí xứng đáng để từ đó sức toàn năng của Đức Chúa Trời sẽ tuôn trào vào lòng bạn. Tình tương giao của bạn với Đức Chúa Trời có đầy đủ để bạn có thể mong đợi Ngài phô trương đời sống kỳ diệu của Ngài qua bạn không?

“Dân sự bèn nói cùng Giô-suê rằng, ‘Không đâu, vì chúng tôi sẽ phục sự ĐỨC GIÊ-HÔ-VA!’” (24:21). Đây không phải là hành động theo cảm hứng nhất thời, nhưng là một sự nhất tâm tận hiến. Chúng ta có khuynh hướng nói lên, “Nhưng Đức Chúa Trời không thể nào kêu gọi tôi vào trong công tác nầy. Tôi thật không xứng đáng chút nào cả. Công việc nầy không có nghĩa dành cho tôi.” Công việc nầy thật có nghĩa dành cho chính bạn, và bạn càng yếu đuối run rẩy bao nhiêu, càng đúng nghĩa hơn bấy nhiêu. Một người còn dựa vào và tin cậy vào bất cứ điều gì của riêng mình thì chính đó là người gần như luôn luôn muốn nói lên, “Tôi sẽ phục vụ Chúa.”

Chúng ta nói lên, “Ôi, chớ chi tôi thật có thể tin!” Vấn đề ở chỗ là, “Tôi sẽ tin hay không?” Không có gì ngạc nhiên khi Cứu Chúa Giê-su Christ đã nhấn mạnh như vậy về tội lỗi của người không tin, “Ngài không làm nhiều phép lạ, vì chúng không có lòng tin” (Ma-thi-ơ 13:58). Nếu chúng ta thật lòng tin rằng Đức Chúa Trời có ngụ ý của Ngài trong mọi điều Ngài đã phán, thì hãy thử hình dung chúng ta sẽ trở nên như thể nào? Tôi có dám để cho Đức Chúa Trời trở nên là mọi sự của tôi theo như Ngài phán Ngài sẽ là tất cả mọi sự đó không?

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons