Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

Hiệp Một Để Phấn Hưng | Hội Thảo Nhân Sự Năm 2017 Lời Sự Sống Moscow

Hiệp Một Để Phấn Hưng | Hội Thảo Nhân Sự Năm 2017 Lời Sự Sống Moscow

Loisusong.net – Hằng năm, cứ đến cuối tháng 06 Hội Thánh Lời Sự Sống Việt Nam tại Moscow luôn tổ chức những kỳ hội thảo nhân sự nhằm khích lệ, nâng đỡ và thúc đẩy sự hầu việc cũng như phấn hưng thêm công việc Chúa tại Nga. Kỳ hội thảo lần này diễn ra trong ba ngày từ 22-24/06/2017 với chủ đề: Hiệp Một Để Phấn Hưng.

Ngày đầu tiên của kỳ hội thảo đã có 34 người tham dự, mục sư Andray Mril – mục sư trong đội ngũ mục sư đoàn của Hội thánh Lời Sự Sống Moscow, chịu trách nhiệm về người Trung Á – chia sẻ sứ điệp về: Ý muốn Đức Chúa Trời cho Hội Thánh và cá nhân mỗi người hầu việc Chúa.

Bước sang ngày tiếp theo, mục sư Aleksey Voskresensky – đội ngũ mục sư đoàn Lời Sự Sống toàn Nga – đã có thời gian dạy dỗ về: Sức mạnh của sự hiệp một trong hội thánh. Mục sư Lương Đức Hà tiếp tục ngày thứ hai này với sứ điệp về: Tình Yêu Và sự Gắn Kết. Sau sứ điệp, mục sư cũng dành thời gian để rửa chân cho từng người, bày tỏ sự gắn kết, hiệp một, ai cũng dự phần với nhau trong sự hầu việc Chúa trong Hội thánh.

Qua cách chia sẻ tự nhiên, gần gũi, mục sư Glev Senchebrov tâm tình về cuộc sống, về sự hầu việc Chúa, rằng đời sống Cơ Đốc nhân cần bước đi trong sự tin cậy, trong sự siêu nhiên của Chúa ban cho chứ không bằng sức riêng của mình mà kết quả được. Muốn trở thành người hầu việc Chúa thành công cần có: Đời Sống Siêu Nhiên Trong Chúa. Và đây cũng chính là sứ điệp mà mục sư gửi đến trong kỳ hội thảo này.

Ngày cuối của kỳ hội thảo đã có 45 người tham dự, đây cũng là ngày mà mọi người được đi chơi, ăn uống và thông công cùng nhau. Mọi người được thờ phượng Chúa qua sự hướng dẫn của mục sư Lương Đức Hà. Những lời chứng về điều nhận được qua kỳ hội thảo cũng thật khích lệ. Kết thúc kỳ hội thảo, mục sư Lương Đức Hà cầu nguyện xin Chúa ban phước cho con cái Chúa.

Chắc chắn qua hội thảo lần này, sẽ thêm hơn nữa những người cam kết và trung tín trong sự hầu việc Chúa. Sự gắn kết với nhau cũng chính là gắn kết hội thánh, hiệp một để Hội thánh được tăng trưởng cũng là điều mà Chúa mong muốn ở mỗi một người, mỗi một tín đồ. Nguyện để qua kỳ hội thảo này nhiều con cái Chúa sẽ dâng mình trong sự hầu việc Chúa và cam kết xây dựng, phát triển Hội thánh của Ngài.

Dưới đây là một vài hình ảnh của kỳ hội thảo:

Cầu nguyện, tôn vinh Chúa

Hoi thao nhan su moscow 2017 (10)

Hoi thao nhan su moscow 2017 (9)
Các mục sư chia sẻ sứ điệp

Hoi thao nhan su moscow 2017 (2)

Hoi thao nhan su moscow 2017 (3)
Cầu nguyện cho các nhân sự

Hoi thao nhan su moscow 2017 (4)

Hoi thao nhan su moscow 2017 (6)
Sự thông công sau mỗi giờ học

Hoi thao nhan su moscow 2017 (5)
Vui chơi, thông công ngoài trời

Hoi thao nhan su moscow 2017 (7)

Hoi thao nhan su moscow 2017 (8)

-Ctv tại Moscow-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons