Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

Ngày 15/07 – Khái Niệm Của Sự Kiểm Soát Thiêng Liêng

Ngày 15/07 – Khái Niệm Của Sự Kiểm Soát Thiêng Liêng

“…Huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?” (Ma-thi-ơ 7:11)

Trong phân đoạn nầy Chúa Giê-su đề ra các nguyên tắc về phẩm hạnh của một người đã có Thánh Linh của Ngài. Ngài giục giã chúng ta luôn giữ tâm trí mình có một khái niệm rõ rệt về quyền kiểm soát của Đức Chúa Trời trên mỗi sự việc, có nghĩa một môn đồ phải luôn luôn có một thái độ tin cậy trọn vẹn và sự nhiệt tâm nài xin và tìm kiếm.

Hãy đổ đầy tâm trí bạn với tư tưởng là Đức Chúa Trời đang hiện diện tại đây. Một khi tâm trí bạn thực sự chan hoà với ý nghĩ đó, khi bạn trải qua sự khó khăn bạn sẽ thấy rất dễ dàng, như sự hít thở dưỡng khí, cho bạn nhớ rằng, “Cha Thiên Thượng biết rõ mọi sự việc!” Điều nầy sẽ không cần một cố gắng nào cả, nhưng sẽ là một việc rất tự nhiên cho bạn khi có những khó khăn hay tình trạng không chắc chắn xảy đến. Trước khi bạn hình thành khái niệm về sự kiểm soát mầu nhiệm đầy quyền năng nầy trong tâm trí bạn, bạn thường có thói quen đi từ người nầy đến người kia tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng bây giờ bạn đi thẳng đến Đức Chúa Trời về sự giúp đỡ đó. Chúa Giê-su đề ra các luật lệ về cách cư xử của người có Thánh Linh của Ngài, và luật lệ nầy được áp dụng theo nguyên tắc sau đây: Đức Chúa Trời là Cha của tôi, Ngài yêu thương tôi, và tôi sẽ không hề nghĩ đến bất cứ điều gì mà Ngài có thể quên được, và như vậy tại sao tôi cứ phải lo âu?

Chúa Giê-su đã nói có những giai đoạn mà Đức Chúa Trời không thể vén bức màn đêm khỏi bạn, nhưng bạn cứ phải tin cậy Ngài. Có những lúc Đức Chúa Trời sẽ xuất hiện như một người bạn không nhân từ, nhưng Ngài thật không phải như vậy; Ngài sẽ xuất hiện như một người cha khác thường, nhưng Ngài thật không phải như vậy; Ngài sẽ xuất hiện như một quan toà không công bình, nhưng Ngài thật không phải như vậy. Hãy nhớ rằng tư tưởng của Đức Chúa Trời luôn luôn ở phía sau mọi sự việc mạnh mẽ và tăng trưởng. Ngay cả không có một chi tiết nhỏ nhất nào của đời sống có thể xảy ra trừ ra có ý muốn của Đức Chúa Trời phía sau đó. Do đó, bạn có thể đặt lòng tin tuyệt đối của bạn trong Ngài. Cầu nguyện không phải chỉ là nài xin thôi, nhưng còn là một thái độ của trí não có thể tạo nên một không khí mà trong đó sự nài xin trở nên là một công việc hết sức tự nhiên. “Hãy xin, sẽ được…” (7:7)

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons