Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

Tập Trung Đến Thế Hệ kế Cận | Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng | BGCN 16/07/2017

Tập Trung Đến Thế Hệ kế Cận | Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng | BGCN 16/07/2017

Giô suê, Sa-mu-ên đều là những con người được Chúa sử dụng khi còn rất trẻ. Thế hệ được vào đất hứa – thế hệ kế tiếp sau khi Y-sơ-ra-ên ra khỏi đồng vắng cũng là thế hệ trẻ. Hay chính Chúa Giê-su cũng luôn muốn để con trẻ đến gần Ngài. Có thể thấy, thế hệ trẻ là thế hệ được Chúa sử dụng rất nhiều. Đây là thế hệ tiềm năng, là tương lai của hội thánh. Và để hiểu rõ về tầm quan trọng của thế hệ trẻ với hội thánh, với gia đình và với xã hội hãy cùng Loisusong.net đến với bài giảng Chúa nhật tuần này: Tập Trung Đến Thế Hệ kế Cận | Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng

Bài giảng audio:

Bài giảng video:

Nghe nhiều bài giảng hơn tại đây:

icon play font

Tải bài giảng về máy:

icon down font

Xem các bài giảng khác tại kênh Youtube Lời Sự Sống:

icon youtube 1
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons