Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Ngày 20/07 – Con Đường Dẫn Vào Vương Quốc

Ngày 20/07 – Con Đường Dẫn Vào Vương Quốc

“Phước thay cho những kẻ có lòng khó khăn…” (Ma-thi-ơ 5:3)

Hãy cẩn thận trong sự suy nghĩ Cứu Chúa chúng ta chỉ là một bậc thầy dạy dỗ đạo lý. Nếu Chúa Giê-su Christ chỉ là một bậc thầy thôi, thì tất cả mà Ngài có thể làm cho tôi chỉ là sự thất vọng vì các tiêu chuẩn mà Ngài đặt ra trước mặt tôi và tôi không thể nào đạt được. Với mục đích gì mà tôi lại được giới thiệu đến một lý tưởng cao kỳ như vậy nếu tôi không thể nào vói tới nổi dù chỉ điểm cận nhất đối với trình độ cao đó? Đời sống tôi chắc sẽ sung sướng hơn nếu tôi không hề biết đến điều nầy. Có điều gì tốt đẹp không khi bảo tôi phải làm một người mà tôi không thể nào có thể như vậy được – làm một người “có lòng trong sạch” (5:8), làm vượt hơn bổn phận của tôi, hoặc tận hiến trọn vẹn cho Đức Chúa Trời? Tôi phải biết rõ Giê-su  Christ chính thật là Cứu Chúa của tôi trước khi sự dạy dỗ của Ngài trở nên có ý nghĩa cho tôi hơn là các lý tưởng cao kỳ chỉ mang lại sự thất vọng. Nhưng khi tôi được sinh lại bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, tôi biết rằng Chúa Giê-su Christ đến không chỉ để dạy dỗ – Ngài đến để làm cho tôi phải trở nên như mọi điều Ngài đã dạy dỗ tôi. Sự cưú chuộc có nghĩa Chúa Giê-su có thể đặt bên trong lòng của bất cứ ai có cùng một bản chất đã điều khiển chính đời sống Ngài, và mọi tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta đều đặt căn bản trên bản chất đó.

Sự dạy dỗ của Bài Giảng trên Núi gây nên một cảm xúc thất vọng cho một con người thiên nhiên – đúng như Chúa Giê-su muốn cho sự dạy dỗ của Ngài phải như vậy. Bao lâu mà chúng ta còn có ý kiến về sự công bình riêng của chúng ta và cho rằng chúng ta có thể thi hành sự dạy dỗ của Cứu Chúa, Đức Chúa Trời sẽ cho phép chúng ta cứ tiếp tục như vậy cho đến khi chúng ta tự biểu lộ sự ngu dốt của chúng ta bằng cách vấp phải một vài chướng ngại vật trên lối đi của mình. Chỉ đến khi đó chúng ta mới muốn đến với Ngài với tư cách của một kẻ khốn khó và được Ngài tiếp nhận. “Phước thay cho những kẻ có lòng khó khăn ….” Đây là nguyên tắc đầu tiên trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Nền tảng căn bản trong vương quốc của Chúa Giê-su Christ là sự nghèo khó, chứ không phải của cải tài sản; không phải để làm các quyết định cho Chúa Giê-su , trái lại với một cảm xúc hoàn toàn vô dụng đến đỗi cuối cùng chúng ta phải thú nhận, “Lạy Chúa, ngay cả con không thể nào bắt đầu làm việc đó được.” Và Chúa Giê-su sẽ nói, “Phước cho ngươi…” (5:11). Đây là con đường dẫn đến vương quốc, tuy nhiên phải mất một thời gian rất lâu để chúng ta mới tin rằng mình thực sự nghèo khó! Sự hiểu biết về tình trạng nghèo khó của chúng ta chính là điều kiện đưa chúng ta đến một nơi chính đáng mà tại đó Cứu Chúa Giê-su Christ sẽ hoàn thành công việc của Ngài.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *