Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Ngày 24/07 – Tôi Có Nhận Được Phước Như Vậy Không?

Ngày 24/07 – Tôi Có Nhận Được Phước Như Vậy Không?

“Phước cho…” (Ma-thi-ơ 5:3-11)

Đầu tiên khi vừa đọc qua các lời phát biểu nầy của Chúa Giê-su, chúng ta thấy tất cả dường như vô cùng đơn giản và không có gì đáng sợ hãi cả, và các lời nầy chìm dần vào sự quên lãng của tiềm thức chúng ta. Thí dụ, các Phước Lành được nêu ra trong Bài Giảng trên Núi lúc ban đầu nghe dường như chỉ là các khái niệm đẹp đẽ và dỗ dành đối với những người thiêng liêng quá mấu và dường như vô dụng, và có rất ít tác dụng thực tế trong cái thế giới bao quát đầy khắt khe mà chúng ta phải sống hằng ngày. Tuy nhiên, không bao lâu chúng ta tìm thấy rằng trong các Phước Lành đó có chứa đựng “cốt mìn” của Đức Thánh Linh. Và chúng “nổ tung” lên khi các hoàn cảnh của đời sống chúng ta gây nên cớ cho chúng. Khi Đức Thánh Linh nhắc cho chúng ta về một trong các Phước Lành nầy, chúng ta liền thốt lên, “Thật là một lời phát biểu đáng sợ hãi!” Kế đó chúng ta phải quyết định chấp nhận, hoặc không chấp nhận, một cuộc nổi dậy đáng sợ hãi về thuộc linh sẽ xảy ra cho các hoàn cảnh của chúng ta nếu chúng ta vâng theo lời Ngài. Đây là cách mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời làm việc. Chúng ta không cần phải được sinh lại để áp dụng Bài Giảng trên Núi theo sát từng lời một. Theo nghĩa đen, các Bài Giảng trên Núi thấy dễ như trò chơi của con trẻ. Nhưng sự diễn dịch bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời trong khi Ngài áp dụng các lời phát biểu đó của Cưú Chúa vào trong hoàn cảnh riêng của mỗi chúng ta thì lại là một công việc khó và nghiêm khắc đối với một người thánh.

Các sự dạy dỗ của Chúa Giê-su đều không cân xứng khi lấy cái nhìn tự nhiên của chúng ta mà so sánh từng sự việc, và thoạt đầu các điều nầy mang lại cho chúng ta một sự kinh ngạc đến khó chịu. Chúng ta dần dần phải giữ sự bước đi và cách ăn nói của chúng ta đúng theo sự dạy dỗ của Chúa Giê-su Christ đang khi Đức Thánh Linh áp dụng các điều đó vào hoàn cảnh chúng ta. Bài Giảng trên Núi không phải là một loạt điều lệ và quy tắc – đó là bức tranh của đời sống mà chúng ta sẽ sống khi Đức Thánh Linh bắt đầu đưa đường lối Ngài vào đời sống chúng ta cách tự do, không bị ngăn trở.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *