Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Ngày 26/07 – Con Đường Dẫn Đến Tri Thức

Ngày 26/07 – Con Đường Dẫn Đến Tri Thức

“Nếu ai khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì sẽ biết đạo lý ta…”(Giăng 7:17)

Khuôn vàng thước ngọc để bước theo và nhận được sự hiểu biết thiêng liêng không phải là theo đuổi con đường của tri thức, nhưng là con đường của sự vâng phục. Nếu một người muốn có một kiến thức về khoa học, thì sự hiếu kỳ về tri thức tất nhiên là hướng đi của người đó. Nhưng nếu một người khao khát sự tri thức và hiểu biết về đạo lý của Chúa Giê-su Christ, người đó chỉ có thể nhận được mọi sự đó qua sự vâng lời. Nếu các sự việc thiêng liêng thấy dường như tối tăm và ẩn khuất đối với tôi, thì tôi có thể biết chắc rằng có một điểm nào đó của đời sống tôi mà tôi chưa vâng phục. Sự tối tăm của tri thức là kết qủa của sự ngu dốt, nhưng sự tối tăm thiêng liêng là kết qủa của một vài sự việc mà tôi không có ý muốn vâng phục.

Không hề có ai nhận được lời nào từ Đức Chúa Trời mà không tức khắc trải qua một cuộc thử nghiệm có liên hệ về điều đó. Chúng ta không vâng lời và kế đó chúng ta ngạc nhiên tại sao mình không được trưởng thành trong lĩnh vực thiêng liêng. Chúa Giê-su nói, “… nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ, mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hoà với anh em trước đã; rồi hãy đến dâng của lễ” (Ma-thi-ơ 5:23-24). Tóm lược lời nói nầy, có nghĩa Ngài nói, “Đừng nói thêm lời nào nữa với ta; hãy vâng lời và làm cho mọi sự trở nên đúng trước đã.” Các sự dạy dỗ của Chúa Giê-su  chạm mạnh đến chúng ta ngay tại nơi mà chúng ta đang sinh sống. Chúng ta không thể nào đứng trước mặt Đức Chúa Trời như những kẻ mạo danh, dù chỉ trong một giây của đời sống. Ngài chỉ dạy chúng ta đến tận chi tiết cuối cùng. Thánh Linh của Đức Chúa Trời vạch ra cho thấy tinh thần tự bào chữa của chúng ta và khiến chúng ta trở nên nhạy cảm đối với các sự việc mà ngay cả trước đây chúng ta chưa hề nghĩ đến.

Khi Chúa Giê-su cố gắng làm cho bạn hiểu được mọi sự việc xuyên qua Lời Ngài, đừng nên cố trốn tránh việc đó. Vì nếu như vậy, bạn sẽ trở nên một người đạo đức giả mạo. Hãy tra xét các sự việc mà thường khi bạn có khuynh hướng nhún vai cách đơn giản đối với chúng, và những chỗ mà bạn đã từ chối không vâng lời, và bạn sẽ biết rõ tại sao bạn không thể lớn lên trong lĩnh vực thiêng liêng. Như Chúa Giê-su đã phán, “Trước hết … hãy đi …” Ngay cả với sự liều lĩnh vì có thể bị cho là cuồng tín, bạn phải vâng theo điều Đức Chúa Trời phán bảo bạn.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *