Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Ngày 01/08 – Bài Học Về Nghịch Cảnh

Ngày 01/08 – Bài Học Về Nghịch Cảnh

“Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi” (Giăng 16:33)

Theo cái nhìn tiêu biểu về đời sống một Cơ đốc nhân thì đây có nghĩa là một đời sống được đưa ra khỏi mọi thứ nghịch cảnh. Nhưng thực ra đây có nghĩa được đem ra từ giữa nghịch cảnh, và đây là một sự kiện hoàn toàn khác hẳn. “Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Nên sẽ chẳng có tại họa gì xảy đến ngươi, cũng chẳng có ôn dịch nào tới gần trại ngươi…” (Thi thiên 91:1, 10) – nơi mà tại đó bạn là một với Đức Chúa Trời.

Nếu bạn là đứa con của Đức Chúa Trời, chắc chắn bạn cũng sẽ gặp phải nghịch cảnh, nhưng Chúa Giê-su đã nói bạn chớ nên ngạc nhiên khi hoạn nạn đến. “Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi.” Có nghĩa Ngài nói, “Không có gì làm cho con phải sợ hãi cả.” Những người đã từ chối không nói về các hoạn nạn của họ trước khi họ được cứu cũng là những người thường phàn nàn và lo lắng sau khi họ được sinh lại bởi vì họ có ý kiến sai lầm về thể nào là sống đời sống của một người thánh.

Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta một đời sống chiến thắng – Ngài ban cho chúng ta sự sống đang khi chúng ta sống và thắng hơn. Sự căng thẳng của đời sống là điều kiện tạo nên sức mạnh cho chúng ta. Nêú không có sự căng thẳng, sẽ không có sức mạnh. Có phải bạn đang nài xin Đức Chúa Trời ban cho bạn sự sống, sự tự do, và sự vui mừng không? Ngài không thể ban cho bạn các điều đó, trừ ra bạn sẵn sàng chấp nhận sự căng thẳng. Và một khi bạn đối diện với sự căng thẳng, tức khắc bạn có ngay được sức mạnh. Hãy thắng tính nhút nhát rụt rè của bạn và đặt ngay bước đầu tiên xuống. Và Đức Chúa Trời sẽ ban cho bạn chất nuôi dưỡng – “Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ăn trái cây của sự sống…” (Khải huyền 2:7). Nếu bạn cho đi tất cả thể lực của bạn, bạn sẽ trở nên kiệt sức. Nhưng khi bạn cho đi tất cả sức thiêng liêng của bạn, bạn lại được tăng thêm sức mạnh hơn nữa. Đức Chúa Trời không bao giờ ban cho bạn sức mạnh cho ngày mai, hay cho thì giờ sắp tới, nhưng sức mạnh cho tình trạng căng thẳng của bạn ngay trong giây phút nầy. Sự cám dỗ của chúng ta đó là chúng ta đối diện với nghịch cảnh dựa theo quan điểm của lương tri của cá nhân chúng ta. Nhưng một người thánh có thể “cứ vui mừng” ngay khi bề ngoài thấy dường như thua cuộc vì các hoạn nạn, bởi vì sự chiến thắng, dù nghe rất vô lý, là một sự kiện rất vô phương đối với mọi người, trừ ra đối với Đức Chúa Trời.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *