Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Ngày 04/08 – Sự Kêu Gọi Đầy Tính Chất Ngạc Nhiên Của Đức Chúa Trời

Ngày 04/08 – Sự Kêu Gọi Đầy Tính Chất Ngạc Nhiên Của Đức Chúa Trời

‘Nầy, chúng ta lên thành Giê-ru-sa-lem, mọi điều mà các đấng tiên tri đã chép về Con người sẽ ứng nghiệm. Song các môn đồ không hiểu chi hết…

(Luca 18: 31-34)

    Đức Chúa Trời kêu gọi Chúa Giê-su Christ theo một đường lối thấy hoàn toàn như một thảm họa. Và Chúa Giê-su Christ kêu gọi môn đồ Ngài để chứng kiến Ngài bị xua vào sự chết, đẩy từng người một trong nhóm của họ đến một chỗ mà mỗi tấm lòng cá nhân đều tan vỡ. Đời sống Ngài là một thất bại hoàn toàn đối với mọi quan điểm trừ ra đối với quan điểm của Đức Chúa Trời. Nhưng sự việc dường như hoàn toàn thất bại theo quan điểm loài người lại là sự chiến thắng theo quan điểm của Đức Chúa Trời, bởi vì mục đích của Đức Chúa Trời không hề là mục đích của loài người.

    Sự kêu gọi đầy tính chất ngạc nhiên của Đức Chúa Trời cũng đến với đời sống chúng ta giống như vậy. Sự kêu gọi của Đức Chúa Trời không thể nào được hiểu cách trọn vẹn hoặc có thể giải nghĩa theo hình thức bề ngoài được; đây là tiếng gọi chỉ có thể nhận biết và hiểu được bên trong nội tâm chân thật của chúng ta. Tiếng gọi của Đức Chúa Trời giống như tiếng gọi của biển cả – không ai nghe được chỉ trừ ra người có bản chất của biển cả bên trong. Điều mà Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta tuyệt đối không giải thích được, vì sự kêu gọi của Ngài chỉ đơn giản là trở nên một người bạn thiết của Ngài để làm trọn các mục đích của chính Ngài. Sự thử nghiệm thật đối với chúng ta tức là tin một cách chân thật rằng Đức Chúa Trời biết rõ điều Ngài muốn. Các sự việc xảy ra không phải do bất ngờ – chúng xảy ra hoàn toàn bởi lệnh của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời tối thượng đang làm thành các mục đích của riêng Ngài.

   Nếu chúng ta ở trong sự tương giao và hiệp một với Đức Chúa Trời và nhận biết Ngài đang đưa chúng ta vào trong các mục đích của Ngài, thì chúng ta không còn cố gắng tìm hiểu cho được các mục đích đó là gì. Đang khi chúng ta lớn lên trong đời sống Cơ đốc nhân, sự việc sẽ trở nên đơn giản hơn đối với chúng ta, bởi vì chúng ta sẽ không còn có khuynh hướng nói lên, “Tôi nghĩ không biết tại sao Đức Chúa Trời lại cho phép việc nầy, việc nọ?” Và chúng ta bắt đầu thấy rằng mục đích cưỡng bách của Đức Chúa Trời nằm phía sau mỗi sự việc của đời sống, và Đức Chúa Trời đang uốn nắn chúng ta cách thần diệu vào trong mục đích đó. Một Cơ đốc nhân là một người tin cậy vào tri thức và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, chứ không tin vào tài năng riêng của mình. Nếu chúng ta có một mục đích riêng của chúng ta, nó sẽ tiêu hủy tính cách bình dị và sự bước đi trầm tĩnh và không lo âu là đặc tính của đứa con của Đức Chúa Trời.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *