Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Tương Lai Sẽ Như Thế Nào?

Tương Lai Sẽ Như Thế Nào?

Loisusong.net – Giữa thế giới đầy những biến đổi, những cám dỗ, thế hệ trẻ đang phải đối diện với nhiều sự kêu gọi khác nhau trong cuộc sống, tiếng kêu về tiền bạc, danh vọng, con đường sự nghiệp, học thức… Vậy, con đường nào để những người trẻ tuổi cần lựa chọn và tuổi trẻ cần đầu tư cho điều gì?

Nhà Truyền Đạo từng nói rằng: “Trong tuổi thanh xuân hãy tưởng nhớ Đấng tạo hóa của con”. Truyền đạo 12:1. Như câu Kinh thánh đã nói, điều mà thế hệ trẻ cần bám theo là nhận biết về Đấng Tạo Hóa, chỉ khi nhận biết Đức Chúa Trời, tuổi trẻ mới thật sự có ý nghĩa, mới có thể đi đúng đường. Và cũng chính sự nhận biết đó sẽ dẫn đến sự thay đổi, nhận được sự bảo vệ khỏi những cám dỗ của thế giới này.

Khải tượng của hội thánh. “Hãy trang bị cho dân sự ta lời đức tin, chỉ cho họ vũ khí thuộc linh họ có, dạy họ cách sử dụng chúng, và sai họ vào trận chiến đắc thắng cho Chúa”. Vậy nếu hội thánh không dạy lời đức tin cho thế hệ tiếp theo thì điều gì sẽ xảy ra?

Lời đức tin có thể nâng đỡ người khác, lời đức tin làm thay đổi tương lai. Nếu tuổi trẻ đã nhận biết vũ khí thuộc linh của mình, họ sẽ có cái đầu tư đúng đắn, sẽ có đam mê và nhiệt huyết cho sự kêu gọi của mình. Nếu những người trẻ tuổi biết cách sử dụng vũ khí đó thì sẽ không làm hại chính mình và không làm hại người khác, vũ khí đó sẽ trở nên sắc bén và đem lại sự chiến thắng trong mọi trận chiến. Ngày hôm nay thế hệ trẻ không nhận biết Chúa và biết công việc của Ngài đã làm thì tương lai của chúng, tương lai gia đình, tương lai hội thánh và tương lai của đất nước này sẽ đi về đâu?

Trong suốt những năm tháng hình thành và phát triển hội thánh, thấy được tầm quan trọng của thế hệ trẻ, hội thánh đã dành nhiều ưu tiên cũng như quan tâm đặc biệt cho thế hệ này. Thời gian gần đây, hội thánh lại càng chú tâm nhiều hơn đến thế hệ kế cận. Đã có những buổi hội thảo, những định hướng trong hội thánh nhằm nhấn mạnh đến việc môn đồ hóa thế hệ kế cận, coi đây là phần quan trọng mà hội thánh sẽ đầu tư trong thời gian tới.

Mục sư trưởng Phạm Tuấn Nhượng nhìn nhận: chúng ta đầu tư cho thế hệ này không phải chỉ về tiền bạc, vật chất, tri thức, mà chúng ta sẽ cùng nhau đầu tư cho thế hệ trẻ sự nhận biết Chúa và biết về công việc Ngài đã làm trên hội thánh.

Qua các kỳ trại hè đã được tổ chức như kinh thánh là số 1 dành cho thiếu nhi, dạy cho thiếu nhi về Kinh thánh và sự nhận biết Chúa thông qua Kinh thánh.

2017-08-04 the he ke can (1)

Trại hè thiếu nhi với chủ đề: Kinh Thánh Là Số Một

Trại hè cho thiếu niên với chủ đề “Biết Chúa” để các em nhận biết quyền năng của Chúa và sự tể trị của Ngài.

2017-08-04 the he ke can (2)

Trại hè thiếu niên: Biết Chúa

Trại hè thanh niên với chủ đề “yêu thương bằng hành động” với mong muốn các bạn không chỉ thực hiện tình yêu của mình bằng lời nói mà bằng hành động, không chỉ với Chúa mà với cả những người lân cận.

2017-08-04 the he ke can (4)

Trại hè thanh niên: Yêu Thương Bằng Hành Động

Hội thánh như gửi đến thế hệ trẻ thông điệp rằng hội thánh đang đầu tư cho giới trẻ, nhìn nhận thế hệ trẻ là một phần không thể thiếu trong hội thánh. Vậy thế hế kế cận này cần làm gì để đáp ứng cho sự kỳ vọng của hội thánh? Hãy nhận biết Chúa trong cuộc đời mình và tiếp nối công việc của thế hệ đi trước.

Giữa những thay đổi nhanh đến từng giây, từng phút thì tương lai sẽ được đảm bảo nếu thế hệ kế cận biết nhìn lên Chúa, và nắm lấy khải tượng. Để thế hệ tiếp theo có thể nắm lấy ngọn đuốc của hội thánh và chạy tiếp, rất cần sự chung tay của cả hội thánh vì một thế hệ tương lai nhận biết Chúa.

-Như Quỳnh-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *