Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Ngày 06/08 – Sự Cầu Nguyện Trong Nhà Cha

Ngày 06/08 – Sự Cầu Nguyện Trong Nhà Cha

“hai người gặp Ngài trong đền thờ,… Ngài thưa rằng… cha mẹ … há chẳng biết tôi phải lo việc Cha tôi sao?”
(Lu-ca 2:46, 49).

          Tuổi thơ ấu của Cưú Chúa không phải là tuổi của sự khờ dại chờ đợi lớn lên và bước vào tuổi thành nhân. Tuổi thơ ấu của Ngài là một sự kiện đời đời. Tôi có là một đưá con ngây thơ và thánh khiết của Đức Chúa Trời do kết quả của sự giống nhau của tôi với Cưú Chúa là Đấng Cưú Chuộc của tôi không? Tôi có nhận thấy tôi thật đang ở trong nhà của Cha tôi không? Và Con của Đức Chúa Trời có đang ở trong nhà Cha Ngài bên trong tôi không?

          Chỉ có một thực tế tồn tại đó chính là Đức Chúa Trời, và mạng lệnh của Ngài đến với đời sống tôi từng giờ từng phút. Tôi có tiếp tục giữ sự liên hệ với một thực tế có Đức Chúa Trời hay không, hay tôi cầu nguyện chỉ khi nào có sự việc gì sai trật thôi – khi có những biến động xảy ra cho đời sống tôi thôi? Tôi phải học cho được giống nhau với Cưú Chúa qua đường lối của sự tương giao thiêng liêng và hiệp một mà ngay cả rất nhiều người trong chúng ta hiện vẫn chưa bắt đầu. “… tôi phải lo việc Cha tôi” – và tôi phải học sống từng giờ từng phút của đời sống tôi trong nhà của Cha tôi.

          Hãy suy nghĩ về các hoàn cảnh riêng của bạn. Đời sống bạn hiện có thật giống với đời sống của Cưú Chúa không, đến đỗi bạn chỉ đơn giản là một đứa con của Đức Chúa Trời, tiếp tục trò chuyện với Ngài và luôn luôn ý thức rằng mọi sự của bạn đều đến từ tay Ngài? Hiện Con Trẻ đời đời bên trong bạn có đang sống trong nhà của Cha Ngài không? ân điển của đời sống chức vụ Ngài hiện có đang hành động trong chính bạn, trong nhà bạn, trong việc làm của bạn, và trong vòng bạn bè của bạn không? Bạn có đang hoang mang tại sao bạn phải trải qua một vài hoàn cảnh đặc biệt nào đó không? Thực ra, không phải chính bạn phải trải qua các hoàn cảnh đó. Nhưng vì cớ tình tương giao của bạn với Con Đức Chúa Trời, qua thiên ý của Cha Ngài, mà những sự việc đó đến với đời sống bạn. Bạn phải để cho Ngài có đường lối của Ngài đối với bạn, và hãy cứ ở trong sự hiệp một trọn vẹn với Ngài.

          Đời sống của Cưú Chúa của bạn trở nên đời sống đơn giản, sống động của chính bạn, và đường lối mà Ngài đã làm việc và sống động giữa vòng loài người trên mặt đất nầy phải là đường lối mà Ngài đang làm việc và sống động trong bạn.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *