Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Ngày 11/08 – Bài Học Về Sự Nương Tựa Vào Đức Chúa Trời

Ngày 11/08 – Bài Học Về Sự Nương Tựa Vào Đức Chúa Trời

“Hỡi kẻ ít đức tin kia, cớ sao các ngươi sợ?”
(Ma-thi-ơ 8:26)

Khi chúng ta sợ hãi, ít ra điều chúng ta có thể làm là cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Nhưng Cưú Chúa chúng ta có quyền mong mỏi những ai cầu nguyện trong danh của Ngài cũng thực sự có một lòng tin cậy đặt nền tảng trong Ngài. Đức Chúa Trời mong mỏi con cái Ngài hết lòng tin cậy Ngài đến đỗi trong bất cứ cơn khủng hoảng nào thì họ chính là những người thật đáng tin cậy. Tuy nhiên lòng tin cậy của chúng ta đối với Đức Chúa Trời thường chỉ vượt đến một điểm nào đó thôi, sau đó chúng ta lại quay trở lại sự cầu nguyện trong sợ hãi của trình độ sơ đẳng ngay cả của những người không biết Ngài. Chúng ta đi đến tình trạng chán nản, ngay cả chúng ta cho thấy không có một chút tin tưởng nào nơi Ngài hay vào quyền kiểm soát tối cao của Ngài đối với thế giới nầy. Đối với chúng ta Ngài dường như đang ngủ, và chúng ta không thể thấy điều gì khác ngoài các lượn sóng ào ạt vỡ nát trên mặt biển bao la trước mắt chúng ta.

“Hỡi kẻ ít đức tin kia!” Chắc chắn phải là một cơn đau nhức vô cùng đi xuyên qua tấm lòng các môn đồ khi họ thành thật nghĩ về chính họ, “Chúng ta lại hụt mất mục tiêu một lần nữa!” Và thật cũng là một cơn đau nhói xuyên qua chúng ta khi thình lình chúng ta nhận ra mình đã có thể tạo nên một niềm vui trọn vẹn khôn tả cho tấm lòng Chúa Giê-su nếu chúng ta cứ gìn giữ niềm tin chúng ta trong Ngài, mặc cho điều gì chúng ta đang đối diện.

Có những lúc không có một cơn giông tố nào hoặc một cơn khủng hoảng nào xảy ra trên đời sống chúng ta, và chúng ta đã làm mọi sự mà con người có thể làm. Nhưng khi có một biến cố xảy ra thì lập tức chúng ta tiết lộ ai mà chúng ta tùy thuộc vào. Nếu chúng ta đã và đang học thờ phượng Đức Chúa Trời, thì biến cố đó sẽ tiết lộ cho thấy chúng ta rất có thể đi gần đến điểm của sự đổ vỡ, tuy nhiên vẫn không phải là sự đổ vỡ của niềm tin trong Ngài.

Chúng ta đã nói khá nhiều về sự nên thánh, nhưng điều gì sẽ là kết quả trong đời sống chúng ta? Điều nầy sẽ được biểu lộ qua một đời sống trọn vẹn nương tựa vào Đức Chúa Trời, có nghĩa sự hiệp làm một trọn vẹn với Ngài. Và sự hiệp một nầy chẳng những làm cho chúng ta trở nên không chỗ trách được trước mắt Ngài, nhưng còn là một niềm vui vô tận cho Ngài nữa.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *