Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Ngày 12/08 – Chớ Dập Tắt Thánh Linh

Ngày 12/08 – Chớ Dập Tắt Thánh Linh

“Chớ dập tắt Thánh Linh”
(1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:19)

Tiếng nói của Thánh Linh Đức Chúa Trời dịu dàng như một cơn gió của mùa hạ – dịu dàng cho đến đỗi bạn sẽ không hề nghe được, trừ ra bạn đang sống trong sự tương giao và hiệp một tuyệt đối với Đức Chúa Trời. Cảm xúc của sự cảnh cáo hay ngăn trở mà Thánh Linh ban cho chúng ta đến với chúng ta theo một đường lối hết sức dịu dàng đến phải kinh ngạc. Và nếu bạn không đủ sự nhạy cảm để nhận ra tiếng nói Ngài, bạn sẽ dập tắt tiếng nói đó, và đời sống thuộc linh của bạn sẽ bị thiệt hại. Cái cảm xúc ngăn trở nầy sẽ luôn luôn đến như một “tiếng êm dịu nhỏ nhẹ” (1 Các Vua 19:12), nhỏ nhẹ cho đến đỗi không ai có thể nhận ra ngoại trừ một người thánh của Đức Chúa Trời đang sẵn sàng chú tâm đến.

Hãy coi chừng nếu trong sự làm chứng cá nhân của bạn, bạn tiếp tục nhìn lại thời gian đã qua, và cứ nói, “Có một lần, cách đây nhiều năm, tôi đã được cưú.”Nếu bạn đã “tra tay cầm cày” và đang đi trong ánh sáng, thì không còn “nhìn lại đằng sau” nữa – quá khứ phải được hoà lẫn vào hiện tại kỳ diệu của sự tương giao và hiệp một với Đức Chúa Trời (Lu-ca 9:62; cũng xem 1 Giăng 1:6-7). Nếu bạn đi ra khỏi ánh sáng, bạn sẽ trở nên một Cơ đốc nhân đa cảm, chỉ sống với các kỷ niệm, và sự làm chứng của bạn sẽ giống như có một vòng kim khí cứng chung quanh nó. Hãy coi chừng sự cố gắng che đậy sự từ chối không “bước đi trong ánh sáng” của bạn trong hiện tại bằng cách gợi lại kinh nghiệm trong quá khứ khi bạn thực sự “đã bước đi trong ánh sáng” (1 Giăng 1:7). Bất cứ lúc nào Thánh Linh đưa đến bạn cảm xúc của sự ngăn trở, hãy dừng lại và làm lại mọi sự cho đúng, nếu không bạn sẽ dập tắt Thánh Linh và làm buồn lòng Ngài mà bạn không nhận biết được.

Thí dụ Đức Chúa Trời mang đến cho bạn một cơn khủng hoảng và bạn đã chịu đựng nó, nhưng không thực sự là một sự chịu đựng trọn vẹn. Ngài sẽ sắp đặt cho sự khủng hoảng đến một lần nữa, nhưng lần nầy tính cách mạnh bạo ở một vài khía cạnh của cơn khủng hoảng bị mất đi. Sự nhận biết về cơn khủng hoảng trong bạn sẽ giảm đi nhưng sự xấu hổ vì đã không vâng lời sẽ tăng thêm. Nếu bạn lại tiếp tục làm buồn lòng Thánh Linh Ngài, thì sẽ đến một giai đoạn mà sự khủng hoảng không được lập lại nữa, vì bạn đã hoàn toàn dập tắt Đức Thánh Linh. Nhưng nếu bạn cương quyết vượt qua cơn khủng hoảng, đời sống bạn sẽ trở nên một bài ca ngợi khen của Đức Chúa Trời. Không bao giờ tự ràng buộc bạn với bất cứ điều gì mà bạn biết điều đó tiếp tục làm tổn thương Đức Chúa Trời. Để cho bạn được tự do khỏi điều đó, bạn phải để cho Đức Chúa Trời được quyền làm tổn thương đối với bất cứ điều gì có thể.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *