Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Ngày 13/08 – Kỷ Luật Của Cứu Chúa

Ngày 13/08 – Kỷ Luật Của Cứu Chúa

“Hỡi con, chớ dể ngươi sự sửa phạt của CHÚA, và khi Chúa trách, chớ ngã lòng”
(Hê-bơ-rơ 12:5)

Rất dễ cho chúng ta làm buồn lòng Thánh Linh của Đức Chúa Trời; chúng ta làm điều nầy bằng cách khinh thường sự sửa phạt của Chúa, hoặc trở nên ngã lòng khi Ngài quở trách. Nếu kinh nghiệm của chúng ta được cứu khỏi tội lỗi và được làm cho thánh khiết xuyên qua tiến trình của sự nên thánh nhưng còn trong sự đơn sơ, chúng ta có khuynh hướng hiểu lầm thực tế của Đức Chúa Trời với một vài sự việc khác. Và khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời cho chúng ta cảm giác bị cảnh cáo hoặc ngăn trở, chúng ta có khuynh hướng nói lên cách sai lầm là, “Ồ, điều nầy chắc chắn phải đến từ ma quỉ.”

“Chớ dập tắt Thánh Linh” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:19), và chớ nên khinh thường Ngài khi Ngài nói với bạn, với hàm ý, “Đừng bị mù quáng đối với sự việc nầy nữa – đối với khía cạnh thiêng liêng con chưa bước xa như con đã tưởng. Mãi đến nay ta chưa có thể tiết lộ điều nầy cho con, nhưng ngay bây giờ ta đang tiết lộ cho con. “Khi Chúa sửa phạt bạn như vậy, hãy để cho Ngài có quyền có đường lối Ngài trên đời sống bạn. Hãy để Ngài đặt bạn vào trong sự tương giao đúng và bền vững trước mặt Đức Chúa Trời.

“… và khi Chúa trách, chớ ngã lòng.” Chúng ta khởi sự bĩu môi, trở nên giận dỗi với Đức Chúa Trời, và kế đó nói lên, “Ồ, tôi không thể làm gì hơn nữa. Tôi đã cầu nguyện, nhưng mọi việc đều hoá ra sai trật. Cho nên điều đơn giản là tôi bỏ cuộc.”Hãy thử nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta hành động giống như vậy đối với các lĩnh vực khác của đời sống chúng ta!

Tôi có hoàn toàn sẵn sàng để Đức Chúa Trời níu lấy tôi bằng quyền năng của Ngài và hoàn thành một công trình thật xứng đáng của chính Ngài trong tôi không? Sự nên thánh không phải là ý kiến của tôi về điều mà tôi muốn Đức Chúa Trời làm cho tôi – sự nên thánh là ý kiến của Đức Chúa Trời về điều mà Ngài muốn làm cho tôi. Nhưng Ngài phải khiến tôi có được một trạng thái tinh thần và trí não sẵn sàng để cho Ngài biến tôi trở nên thánh cách trọn vẹn, dù cho với bất cứ giá phí tổn nào (xem 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23-24).

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *