Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Ngày 16/08 – Bạn Đang Chán Nản Hay Tận Hiến?

Ngày 16/08 – Bạn Đang Chán Nản Hay Tận Hiến?

“Chúa Giê-su phán rằng: Còn thiếu cho ngươi một điều; hãy bán hết gia tài mình bấy giờ hãy đến mà theo ta. Nhưng người ấy nghe mấy lời thì trở nên buồu rầu, vì giàu có lắm”
(Lu-ca 18:22-23).

Bạn đã từng nghe Đấng Chủ tể nói với bạn về một vài sự việc mà đối với bạn là những sự việc rất khó khăn chưa? Nếu chưa, tôi e rằng ngay cả bạn chưa hề có một lần nào nghe tiếng Ngài nói về bất cứ một điều gì cả. Chúa Giê-su nói với chúng ta vô số sự việc và chúng ta nghe qua tất cả, nhưng chúng ta không thực sự lắng nghe. Và một khi chúng ta thật lắng nghe, lời Ngài vô cùng cứng rắn và không lay chuyển.

Chúa Giê-su tỏ ra không chút bận tâm về người thanh niên quyền thế và giàu có nầy phải làm theo điều Ngài đã nói với ông, ngay cả Ngài cũng không tỏ ra cố gắng giữ người nầy lại với Ngài. Chúa Giê-su chỉ nói với ông cách đơn giản, “Hãy bán hết gia tài mình bấy giờ hãy đến mà theo ta.” Cưú Chúa không hề biện hộ cho Ngài đối với người thanh niên nầy; Ngài cũng không hề quyến dụ người giàu có quyền thế nầy – Ngài chỉ đơn giản nói lên những lời nghiêm khắc nhất mà tai loài người chưa từng nghe qua trước đây, và sau đó Ngài để người nầy lại một mình với nỗi suy tư đó.

Tôi đã từng nghe Chúa Giê-su nói với tôi điều gì rất khó khăn và cương quyết chưa? Ngài có nói với tôi điều gì cách cá nhân mà tôi đã hết sức chú tâm lắng nghe chưa – không phải một điều gì để tôi có thể giải thích vì lợi ích cho người khác, nhưng điều mà tôi trực tiếp nghe Ngài nói cho chính tôi? Người trẻ tuổi nầy hiểu điều Chúa Giê-su đã nói. Ông nghe điều đó cách rõ rệt, nhận thức trọn vẹn sự va chạm về ý nghĩa của sự việc đó, và điều đó làm tấm lòng ông tan vỡ. Ông ra đi không phải với tinh thần của một người ngoan cố, nhưng của một người buồn rầu và chán nản. Ông đã đến với Chúa Giê-su với lòng nóng cháy và tinh thần hăng say và cương quyết, nhưng những lời của Chúa Giê-su làm cho lòng ông tê dại. Thay vì tạo nên sự nhiệt tâm tận hiến cho Chúa Giê-su, những lời đó gây cho tấm lòng ông tan vỡ vì thất vọng. Và Chúa Giê-su không theo đuổi ông, nhưng để cho ông ra đi. Cưú Chúa chúng ta biết rất rõ rằng một khi lời Ngài đã thực sự được nghe thấu, sớm hay muộn lời đó sẽ có kết quả. Điều đáng sợ là có một vài người trong chúng ta ngăn ngừa không để cho lời Ngài có kết quả trong đời sống hiện tại của mình. Tôi nghĩ điều gì chúng ta sẽ thốt lên khi rốt lại chúng ta quyết định tận hiến cho Ngài điểm đặc biệt đó của chúng ta? Có một điều chắc chắn – đó là Ngài sẽ không bao giờ nhắc lại cách cưỡng chế về quá khứ thất bại của chúng ta mà chúng ta muốn được quên đi.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *