Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Ngày 18/08 – Tự Biết Về Mình

Ngày 18/08 – Tự Biết Về Mình

“Hãy đến cùng ta”
(Ma-thi-ơ 11:28)

Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta sống một đời sống hiểu biết đầy đủ về mọi mặt tốt đẹp trong Cứu Chúa Giê-su Christ, nhưng có những lúc đời sống đó bị sự tấn công của bên ngoài. Và sau đó chúng ta có khuynh hướng thối lui, quay lại với sự tự tra xét về chính mình, một thói quen mà chúng ta tưởng không còn nữa. Tự biết về mình là sự kiện đầu tiên làm hỏng tính chất trọn vẹn của đời sống chúng ta với Đức Chúa Trời, và tình trạng tự biết về mình cứ tiếp tục gây nên cái cảm xúc chống chọi và bối rối trong đời sống chúng ta. Tự biết về mình không phải là một tội lỗi, và cũng có thể phát sinh vì các xúc động thần kinh hoặc vì thình lình bị rơi vào một loạt hoàn cảnh hoàn toàn khác lạ mà chúng ta chưa từng gặp phải trước đây. Tuy nhiên, ý chỉ của Đức Chúa Trời là chúng ta không nên vì bất cứ điều gì làm cho sự trọn vẹn của chúng ta trong Ngài bị kém khuyết đi. Bất cứ điều gì quấy phá lòng tin cậy chúng ta trong Ngài phải được sửa lại cho đúng ngay tức khắc, và sự sửa chữa đó không phải bằng cách làm ngơ sự việc đó nhưng bằng cách đến ngay với Cứu Chúa Giê-su Christ. Nếu chúng ta đến với Ngài, nài xin Ngài tạo nên sự hiểu biết về Đấng Christ trong chúng ta, thì Ngài sẽ luôn luôn làm điều đó, cho đến khi chúng ta học ở trong Ngài một cách trọn vẹn.

Không bao giờ để bất cứ điều gì làm phân rẽ hay tiêu hủy sự hiệp một giữa đời sống bạn với Đấng Christ còn lưu lại trong bạn mà bạn không thực sự đối phó với nó. Hãy cẩn thận về ảnh hưởng của bạn bè hay các hoàn cảnh của bạn làm chi phối đời sống bạn. Sự kiện nầy chỉ đem lại sự phá hại sức mạnh của bạn, và làm chậm đi sự tăng trưởng thuộc linh của bạn. Hãy coi chừng bất cứ điều gì có thể tách rời bạn khỏi sự hiệp một với Ngài, gây cho bạn thấy bạn phải cách biệt với Ngài. Không có gì quan trọng bằng giữ tinh thần thiêng liêng cho đúng luôn luôn. Giải pháp duy nhất và cũng là giải pháp đơn giản nhất – đó là “Hãy đến cùng ta ” Chiều sâu thiêng liêng, đạo đức, và trí thức của thực tế chúng ta là một con người phải được thử nghiệm và đo lường bằng những lời nầy. Tuy nhiên đối với mỗi chi tiết của đời sống mà chúng ta nhận thấy vẫn chưa phải là chân thật, thì thà chúng ta cải vã về các lỗi bị tìm thấy đó hơn là muốn đến cùng Chúa Giê-su.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *