Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Ngày 19/08 – Hiểu Biết Về Đấng Christ

Ngày 19/08 – Hiểu Biết Về Đấng Christ

“ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28)

Bất cứ lúc nào có một điều gì bắt đầu làm rạn nứt đời sống bạn với Cưú Chúa Giê-su Christ, hãy quay lại với Ngài ngay tức khắc, và nài xin Ngài thiết lập lại lòng tin cậy của bạn trong Ngài. Chớ nên bao giờ để bất cứ điều gì còn lại trong bạn gây cho bạn sự bất an. Hãy nghĩ đến từng chi tiết của đời sống bạn là nguyên nhân gây ra sự rạn nứt đó và xem đó là điều tuyệt đối phải chống trả, không phải là điều có thể cho phép tồn tại được. Hãy nài xin Cưú Chúa đặt sự hiểu biết về chính Ngài vào trong bạn, và sự tự biết về chính mình của bạn sẽ biến mất. Và sau đó Ngài sẽ là mọi sự của mọi sự trong bạn. Hãy cẩn thận không để cho sự tự biết về chính mình cứ tiếp tục trong bạn, bởi vì dù chậm nhưng chắc chắn ý thức nầy sẽ khơi dậy sự tự ái, và sự tự ái là một điều xấu. Đừng bao giờ cho phép mình nói lên, “Ồ, họ đã hiểu lầm tôi, và đây là điều mà chính họ phải xin lỗi tôi; chắc chắn tôi đã làm sáng tỏ mọi sự nầy với họ rồi.” Hãy học để những người đó riêng một bên đối với sự việc đó. Chỉ đơn giản là nài xin Chúa ban cho bạn sự hiểu biết về chính Đấng Christ, và Ngài sẽ làm cho bạn vững vàng cho đến khi sự trọn vẹn của bạn trong Ngài trở nên tuyệt đối.

Một đời sống đầy trọn là đời sống của một con trẻ. Khi tôi ý thức được trọn vẹn sự hiểu biết của tôi về Đấng Christ, thì có một sự việc gì đó sai trật. Chỉ có người đau ốm mới biết sức khoẻ là thể nào. Một đứa con của Đức Chúa Trời thường không nhận biết ý chỉ của Đức Chúa Trời bởi vì chính người đó là ý chỉ của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đi lệch hướng, dù chỉ một chút thôi, khỏi ý chỉ của Đức Chúa Trời, chúng ta bắt đầu hỏi, “Lạy Chúa, ý chỉ Ngài là gì?” Một đứa con của Đức Chúa Trời không hề cầu nguyện để cho mình biết được về sự kiện là Đức Chúa Trời luôn luôn trả lời sự cầu nguyện, bởi vì người đó biết chắc cách tuyệt đối rằng Đức Chúa Trời luôn luôn trả lời sự cầu nguyện.

Nếu chúng ta cố gắng thắng tình trạng tự biết về chính mình bằng cách dùng các phương pháp tự nhiên của lương tri mình, thì đó lại càng làm cho sự muốn biết về chính mình trở nên mạnh hơn cách đáng sợ. Chúa Giê-su nói, “Hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ,” đây có nghĩa, sự biết về Đấng Christ sẽ thay thế chỗ của sự tự biết về mình. Nơi nào Chúa Giê-su đến Ngài thiết lập sự yên nghỉ – một sự yên nghỉ trong sự hoàn tất các sinh hoạt đời sống của chúng ta mà không hề ý thức được về chính điều đó.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *