Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Ngày 22/08 – Sự Cầu Nguyện – Trận Chiến Trong “Chỗ Kín Nhiệm”

Ngày 22/08 – Sự Cầu Nguyện – Trận Chiến Trong “Chỗ Kín Nhiệm”

“Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi, ở nơi kín nhiệm đó; và Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi”
(Ma-thi-ơ 6:6).

Chúa Giê-su không hề nói, “Hãy mơ tưởng về Cha các ngươi là Đấng ở trong nơi kín nhiệm,” nhưng Ngài nói, “hãy cầu nguyện với Cha ngươi là Đấng ở trong nơi kín nhiệm.” Cầu nguyện là một cố gắng của ý chí. Sau khi chúng ta đi vào chỗ riêng của mình và đóng cửa lại, thì điều khó khăn nhất tại đó là cầu nguyện. Dường như chúng ta khó có thể để cho tâm trí chúng ta làm việc theo một trật tự, và điều trước tiên mà chúng ta phải chiến đấu chống lại là sự xao lãng của tâm trí. Cuộc chiến dữ dội nhất trong sự cầu nguyện riêng là sự chống lại vấn đề tâm trí bị lạc lõng với những ý nghĩ xao lãng không mục đích. Chúng ta phải học kỷ luật tâm trí chúng ta và tập trung vào sự cầu nguyện có chủ tâm và với ý chí cách trọn vẹn.

Chúng ta phải có một chỗ lựa chọn đặc biệt cho sự cầu nguyện, nhưng một khi chúng ta ở đó thì nạn xao lãng tâm trí nầy bắt đầu hoành hành, và chúng ta bắt đầu suy nghĩ bên trong chúng ta, “Việc nầy cần phải làm, và tôi phải làm việc đó ngay hôm nay.” Chúa Giê-su bảo chúng ta phải “đóng cửa lại.” Có được một sự yên tịnh kín đáo trước mặt Đức Chúa Trời có nghĩa chúng ta cương quyết đóng lại cửa của các xúc động riêng tư và chỉ nhớ đến Ngài thôi. Đức Chúa Trời ở trong chỗ kín nhiệm, và Ngài thấy chúng ta từ trong ” chỗ kín nhiệm” – Ngài không nhìn thấy chúng ta như cách người khác thấy, hoặc như chúng ta thấy về chính mình. Khi chúng ta thực sự ở trong “chỗ kín nhiệm,” khó có thể cho chúng ta trở nên nghi ngờ Đức Chúa Trời. Chúng ta trở nên chắc chắn về Ngài hơn là bất cứ ai hay bất cứ sự việc nào khác. Hãy bước vào “chỗ kín nhiệm,” và bạn sẽ thấy Đức Chúa Trời ở ngay tại giữa hoàn cảnh hằng ngày của bạn hằng giờ hằng phút. Hãy tập thói quen quan hệ với Đức Chúa về từng mỗi sự việc. Trừ ra bạn học hoàn toàn mở rộng cánh cửa của đời sống bạn và mời Đức Chúa Trời bước vào ngay giây phút tỉnh giấc đầu tiên của bạn mỗi một ngày mới, bạn sẽ làm việc theo một mức độ sai trật luôn suốt ngày đó. Nhưng nếu bạn mở tung cánh cửa của đời sống bạn và “cầu nguyện Cha ngươi ở nơi kín nhiệm,” thì mọi việc công khai của đời sống bạn sẽ hằn dấu sâu đậm về sự hiện diện của Đức Chúa Trời.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *