Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Ngày 25/08 – Bạn Có Từng Lo Âu Phiền Muộn Không?

Ngày 25/08 – Bạn Có Từng Lo Âu Phiền Muộn Không?

“Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi”
(Giăng 14:27)

Có những giai đoạn của đời sống mà sự bình an của chúng ta chỉ dựa cách đơn giản vào sự khờ dại của chúng ta. Nhưng khi chúng ta được đánh thức bởi các sự kiện thực tế của đời sống, thì sự bình an thật của nội tâm tuyệt đối không thể có được trừ ra chúng ta nhận được sự bình an đó từ Cứu Chúa Giê-su. Khi Cứu Chúa nói về sự bình an, Ngài tạo nên sự bình an, bởi vì các lời Ngài nói ra luôn luôn là “thần linh làm cho sống” (Giăng 6:63). Tôi đã từng nhận được điều mà Chúa Giê-su phán dạy chưa? “ta ban sự bình an ta cho các ngươi” – một sự bình an có được nhờ luôn luôn nhìn chăm vào mặt Ngài, hiểu được trọn vẹn và nhận được sự thoả mãn thầm lặng của Ngài.

Có phải bạn đang ở trong sự lo âu nghiêm trọng trong thì giờ nầy? Có phải bạn đang sợ hãi và bối rối bởi các lượn sóng và các cơn hổn loạn mà Đức Chúa Trời cả thể cho phép đến trên đời sống bạn? Có phải bạn đang cố gắng mọi cách giữ vững đức tin mình không bị lay chuyển, tuy nhiên vẫn không tìm thấy bất cứ giếng nước của sự bình an, vui mừng, hoặc sự an ủi nào? Đời sống bạn dường như hoàn toàn khô khan không kết quả? Như vậy, bạn hãy nhìn lên và nhận lấy niềm thoả mãn âm thầm của Cứu Chúa Giê-su. Phản ảnh được sự bình an của Ngài tức là chứng minh được bạn đang ở trong điều kiện tốt đẹp với Đức Chúa Trời, vì cớ bạn phô bày sự tự do hướng tâm trí mình đến với Ngài. Nếu bạn không đang ở trong điều kiện vững vàng với Ngài, bạn sẽ không thể hướng tâm trí bạn về nơi nào khác hơn là bản thân bạn. Không bao giờ cho phép bất cứ điều gì che khuất mặt Chúa Giê-su khỏi bạn, hoặc điều gì gây nên sự lo âu cho bạn, hoặc mang lại cho bạn cảm giác sai lầm về sự an ninh bạn đang có.

Đối với nan đề đang là áp lực trên đời sống bạn trong hiện tại, bạn có đang “nhìn xem Đức Chúa Giê-su” (Hê-bơ-rơ 12:2) và nhận sự bình an từ nơi Ngài không? Nếu bạn đã làm như vậy, Ngài sẽ là nguồn của sự bình an đầy ơn phước và nhân ái phô bày trong bạn và xuyên qua bạn. Nhưng nếu bạn cứ lo âu và vướng mắc với nan đề của bạn, bạn làm tiêu tan hiệu quả của việc làm của Ngài trong bạn, và bạn phải nhận chịu bất cứ điều gì đến với bạn. Chúng ta trở nên lo âu và bối rối vì chúng ta không đem Ngài vào trong vấn đề. Khi một người trao đổi ý kiến với Chúa Giê-su Christ, sự bối rối chấm dứt, bởi vì trong Ngài không có sự bối rối. Hãy đặt mọi sự trước mặt Ngài, và khi bạn đối diện với sự khó khăn, chết chốc, và đau khổ hãy lắng nghe Ngài nói với bạn, “Lòng các ngươi chớ hề bối rối” (Giăng 14:27).

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *