Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Ngày 31/08 – Vốn Định Để Được Thánh Khiết

Ngày 31/08 – Vốn Định Để Được Thánh Khiết

“bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì ta là thánh” (1 Phi-e-rơ 1:16)

Chúng ta phải tiếp tục nhắc nhở chính mình về mục đích của đời sống. Chúng ta không phải vốn định được sinh ra để hưởng sự sung sướng, hay sức khỏe tốt đẹp, nhưng để trở nên thánh khiết. Hiện tại chúng ta có quá nhiều các ước muốn và thích thú, và đời sống chúng ta bị tiêu hao và lãng phí bởi mọi thứ nầy. Trong các sự việc đó có nhiều việc có thể rất đúng, tốt đẹp, và cao qúy, và có thể sau đó cũng sẽ được thành tựu; nhưng trong khi chờ đợi, Đức Chúa Trời phải làm cho tính chất quan trọng của mọi sự việc đó đối với đời sống chúng ta kém đi. Việc duy nhất đáng kể đối với một người đó là hoặc người đó sẽ chấp nhận hoặc không chấp nhận Đức Chúa Trời là Đấng sẽ làm cho mình được thánh khiết. Bằng mọi giá, mỗi người phải có một tình tương giao thật đúng nghĩa với Đức Chúa Trời.

Tôi có tin rằng tôi cần phải trở nên thánh khiết không? Tôi có tin rằng Đức Chúa Trời có thể đến trong tôi và làm cho tôi được thánh khiết không? Nếu xuyên qua sự giảng dạy của bạn, bạn làm cho tôi tin rằng tôi không được thánh khiết, thì kế đó tôi trở nên tức giận vì sự giảng dạy của bạn. Sự rao giảng tin lành khơi dậy một sự phẫn uất dữ dội vì mục đích của nó là tiết lộ sự không thánh khiết của tôi, nhưng nó cũng đánh thức trong tôi một sự khao khát và ước muốn mãnh liệt. Đức Chúa Trời chỉ sắp đặt một định mệnh duy nhất cho nhân loại – đó là sự thánh khiết. Mục tiêu duy nhất của Ngài là tạo nên các người thánh. Đức Chúa Trời không phải là một cái máy vĩnh cửu làm ra các ơn phước cho loài người xử dụng, và Ngài không đến để cưú vớt chúng ta vì lòng thương hại – Ngài đến để cưú vớt chúng ta vì Ngài đã tạo dựng chúng ta là tạo vật thánh khiết. Sự chuộc tội xuyên qua Thập tự giá Đấng Christ có nghĩa Đức Chúa Trời có thể đặt tôi trở lại trong sự hiệp một trọn vẹn với Ngài qua sự chết của Chúa Jêsus Christ, không còn dấu vết nào của bất cứ một điều gì ngăn trở giữa chúng ta nữa.

Chớ nên bao giờ vì cớ lòng thương cảm đối với chính bản thân bạn hay với người khác mà dung dưỡng các thói quen hay các sự việc khiến bạn không thể tiếp tục giữ mình với Đức Chúa Trời thánh khiết. Thánh khiết có nghĩa là lòng trong sạch tuyệt đối của bạn trong sự bước đi trước mặt Đức Chúa Trời, lời nói ra từ môi miệng bạn, và các ý tưởng trong tâm trí bạn – hãy đặt mọi chi tiết của đời sống bạn dưới sự tra xét kỹ lưỡng của chính Đức Chúa Trời. Sự thánh khiết không phải chỉ đơn giản là điều mà Đức Chúa Trời ban cho tôi thôi, nhưng là điều Đức Chúa Trời đã ban cho tôi và điều đó đang được phô bày qua đời sống tôi.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *