Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Ngày 01/09 – Một Đời Sống Của Sự Hy Sinh Trong Sạch Và Thánh Khiết

Ngày 01/09 – Một Đời Sống Của Sự Hy Sinh Trong Sạch Và Thánh Khiết

“Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình”(Giăng 7:38)

Chúa Giê-su không hề nói, “Người nào tin Ta thì sẽ nhận biết tất cả ơn phước của sự trọn vẹn trong Đức Chúa Trời,” nhưng Ngài đã hàm ý, “Người nào tin Ta thì mọi sự người đó nhận được cũng sẽ thoát lưu từ chính người đó. “Sự dạy dỗ của Cưú Chúa luôn luôn chống lại sự tự ý thức về chính mình. Mục đích của Ngài không phải là để phát triển đời sống của một người – Mục đích của Ngài là làm cho một người trở nên giống như Ngài, và đặc tính của Con Đức Chúa Trời là cho đi chính bản thân mình. Nếu chúng ta tin Chúa Giê-su, thì không phải vì cớ những gì chúng ta nhận được nhưng vì cớ điều mà Ngài tuôn trào ra xuyên qua chúng ta và chính đó mới là điều đáng kể. Mục đích của Đức Chúa Trời không phải đơn giản là làm cho chúng ta trở nên những trái nho đầy đặn đẹp đẽ, nhưng là những trái nho mà Ngài có thể vắt lấy từ đó tất cả chất ngọt ngào. Đời sống thiêng liêng của chúng ta không thể đo lường bằng các thành công theo cách đời nầy sẽ đo lường, nhưng bằng những gì mà Đức Chúa Trời tuôn trào qua chúng ta – và sự kiện nầy chúng ta tuyệt đối không thể nào đo lường được.

Khi Ma-ri của làng Bê-tha-ni “đem một cái bình đựng dầu thật rất quí giá, đập bể ra mà đổ trên đầu [Chúa Giê-su], ” đây là một hành động mà không ai khác thấy là một cơ hội đặc biệt; thực ra, “Có vài người nói, Sao xài phí dầu thơm ấy như vậy?” (Mác 14:3-4). Nhưng Chúa Giê-su đã giải thích về hành động hoang phí của Ma-ri đã thể hiện cho sự tận hiến của mình, và nói rằng, “hễ nơi nào Tin lành nầy được giảng ra, việc người đã làm cũng sẽ được nhắc lại để nhớ đến người” (Mác 14:9). Lòng của Cưú Chúa tràn đầy sự vui mừng bất cứ lúc nào Ngài thấy có ai trong chúng ta làm điều giống như Ma-ri đã làm – không bị ràng buộc bởi bất cứ luật lệ đặc biệt nào, nhưng hoàn toàn đầu phục Ngài. Đức Chúa Trời đã dốc đổ đời sống Con Ngài “hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:17). Chúng ta có sẵn sàng dốc đổ đời sống chúng ta cho Ngài không?

“Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình” – và hằng trăm đời sống kẻ khác sẽ tiếp tục được tươi mới. Bây giờ là thì giờ cho chúng ta đập bể “chiếc bình” của đời sống chúng ta, chấm dứt tìm kiếm sự thoả mãn cho cá nhân chúng ta, và dốc đổ đời sống mình trước mặt Ngài. Cưú Chúa đang hỏi ai trong vòng chúng ta sẽ làm điều nầy cho Ngài?

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *