Search
Wednesday 24 January 2018
  • :
  • :

Ngày 02/09 – Dốc Đổ Nước Của Sự Thỏa Mãn

Ngày 02/09 – Dốc Đổ Nước Của Sự Thỏa Mãn

“người từ chối không uống, bèn rảy nước đó ra làm lễ dâng cho ĐỨC GIÊ-HÔ-VA” (2 Sa-mu-ên 23:16)

Điều gì đã giống như “nước giếng ở bên cửa thành Bết-lê-hem” đối với bạn trong thời gian gần đây nhất – tình yêu, tình bạn, hay có thể là một vài ơn phước thiêng liêng nào đó (23:16)? Có phải bạn đã nhận lấy bất cứ điều gì đến với bạn, ngay cả một sự liều lĩnh có thể làm thiệt hại cho tâm linh bạn, chỉ đơn giản là để thoả mãn cho bản thân bạn không? Nếu như vậy, bạn không thể dốc đổ mình ra “cho ĐỨC GIÊ-HÔ-VA” được. Bạn không bao giờ có thể dành riêng cho Đức Chúa Trời điều mà bạn đã khao khát đạt được cho sự thỏa mãn riêng của bạn. Nếu bạn cố gắng làm thoả mãn cá nhân mình bằng một ơn phước của Đức Chúa Trời, thì điều nầy sẽ làm hư hỏng bạn. Bạn phải hy sinh nó, dốc đổ nó ra cho Đức Chúa Trời – một sự kiện mà lương tri bạn sẽ cho đó là một sự tiêu phí vô lý.

Làm sao tôi có thể dốc đổ tình yêu cách tự nhiên của tôi và các ơn phước thiêng liêng “cho ĐỨC GIÊ-HÔ-VA”? Chỉ có một đường lối duy nhất – đó là tôi phải nhất tâm để làm cho được như vậy. Có một vài sự việc mà người khác làm nhưng không hề được sự chấp nhận của một người khác nữa là người không nhận biết Đức Chúa Trời, bởi vì theo phương diện loài người thì không có phương cách gì để đền trả được. Liền ngay khi tôi ý thức được một điều gì quá tuyệt diệu cho tôi, và tôi không xứng đáng nhận lãnh nó, và điều đó chắc chắn cũng không có nghĩa dành cho phương diện con người, thì tôi phải đốc đổ điều đó ra ngay “cho ĐỨC GIÊ-HÔ-VA”. Sau đó các sự việc đã đến với tôi cách đặc biệt nầy sẽ tuôn trào ra như “sông nước hằng sống” rào rạt chung quanh tôi (Giăng 7:38). Cho đến khi tôi thực sự đốc đổ tất cả cho Đức Chúa Trời, thì các sự việc đặc biệt đó có thể làm nguy hại cho những người tôi yêu thương, và ngay cả cho chính tôi, bởi vì chúng sẽ trở thành sự ham muốn xác thịt. Thật vậy, chúng ta có thể trở nên quá ham muốn theo phương diện xác thịt trong các sự việc không hẳn là xấu xa hay đê tiện. Ngay cả tình yêu thương cũng vậy, cũng phải được biến đổi bằng cách dốc đổ ra “cho ĐỨC GIÊ-HÔ-VA.”

Nếu bạn trở nên cay đắng và chua xót, đó là vì Đức Chúa Trời ban cho bạn một ơn phước và bạn đang tích trữ nó. Nhưng nếu bạn đã dốc đổ ơn phước đó ra và dâng cho Ngài, thì thật bạn hẳn đã là một người đáng yêu qúy bậc nhất trên mặt đất. Nếu bạn lúc nào cũng giữ các ơn phước riêng cho bạn và không hề học được sự dốc đổ ra “cho ĐỨC GIÊ-HÔ-VA,” thì khải tượng của Đức Chúa Trời trong bạn sẽ không bao giờ được phát triển và vượt đến người khác.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons