Search
Wednesday 24 January 2018
  • :
  • :

Ngày 03/09 – Của Ngài!

Ngày 03/09 – Của Ngài!

“Họ vốn thuộc về Cha, Cha giao họ cho Con” (Giăng 17:6)

Một người truyền giảng là một người đã được Đức Thánh Linh gây cho bên trong họ có sự nhận thức rằng: “Anh em chẳng phải thuộc về chính mình” (1 Cô-rinh-tô 6:19). Khi tôi nói lên, “Tôi không thuộc của riêng tôi,” tức là tôi đã vượt lên một điểm cao đối với tầm vóc thiêng liêng của tôi. Bản chất thật của đời sống đó ở giữa sự rối rắm của thực tế hằng ngày chứng minh cho sự cố tâm của tôi trong sự từ bỏ bản thân mình cho một Người khác bằng một quyết định tối thượng, và Người đó chính là Cưú Chúa Giê-su Christ. Đức Thánh Linh diễn dịch và giải thích bản chất của Chúa Giê-su cho tôi để làm cho tôi trở nên một với Cứu Chúa, chứ không phải để tôi chỉ đơn giản là trở nên một chiến tích để trưng bày qua kính triển lãm của Ngài. Cưú Chúa chúng ta không hề sai các môn đồ Ngài ra đi dựa trên căn bản của các sự việc Ngài đã làm cho họ. Chỉ sau biến động phục sinh và xuyên qua quyền năng của Đức Thánh Linh khi các môn đồ nhận biết được Chúa Giê-su là ai thì lúc đó Ngài mới nói lên, “Hãy đi” (Ma-thi-ơ 28:19; cũng hãy xem Lu-ca 24:49 và Công vụ 1:8).

“Nếu có ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình, và chính sự sống mình nữa, thì không được làm môn đồ ta (Lu-ca 14:26). Ngài không hề nói người nầy không thể nào là một người tốt và công bình được, nhưng Ngài nói người nầy không thể là người mà qua đó Chúa Giê-su có thể viết lên hai chữ của Ta được. Bất cứ người nào ở trong mối tương quan mà Cưú Chúa đã nêu ra trong câu nầy đều có thể tranh đua với tình tương giao của chúng ta với Ngài. Tôi có thể chọn thuộc về của cha hay của mẹ tôi, hay thuộc về của chồng tôi hay của vợ tôi, hay thuộc của chính bản thân tôi, nhưng nếu trường hợp của bạn đúng như vậy, thì Chúa Giê-su nói rằng, “[Con] không thể là môn đồ Ta.” Đây không có nghĩa tôi sẽ không được cưú, nhưng thật có nghĩa tôi không thể trọn vẹn là của Ngài.

Cưú Chúa chúng ta làm cho môn đồ Ngài trở nên thuộc quyền sở hưũ của riêng Ngài, và trở nên chịu trách nhiệm đối với môn đồ đó. “ngươi sẽ làm chứng về Ta” (Công vụ 1:8). Sự khao khát đến với đời sống một môn đồ không phải là để làm bất cứ việc gì cho Chúa Giê-su, nhưng là làm một nguồn vui trọn vẹn cho Ngài. Bí quyết của một người truyền giảng là có thể nói lên cách chân thật rằng, “Tôi là của Ngài, và Ngài đang hoàn thành công việc của Ngài và mục đích của Ngài qua tôi.”
Hãy trọn vẹn thuộc của Ngài!

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons