Search
Wednesday 24 January 2018
  • :
  • :

Ngày 06/09 – Các Suối Của Ơn Phước

Ngày 06/09 – Các Suối Của Ơn Phước

“Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời” (Giăng 4:14)

Hình ảnh mà Cứu Chúa diễn tả ở đây không phải là của một suối nước đơn giản, nhưng là một dòng suối tuôn trào. Hãy tiếp tục “đầy dẫy” (Ê-phê-sô 5:18) và sự ngọt ngào của tình tương giao sống động của bạn với Chúa Giê-su sẽ tuôn tràn dào dạt từ trong bạn y như sự dào dạt mà bạn đã được ban cho. Nếu bạn nhận thấy sự sống của Ngài không bừng dậy như đáng phải có, thì bạn đáng bị trách móc – vì có sự việc nào đó đang ngăn trở sự tuôn chảy. Có phải Chúa Giê-su nói rằng bạn cứ giữ sự tập trung cái nhìn của bạn vào Nguồn để nhờ đó bạn có thể được ban phước cách cá nhân không? Không, bạn chăm hướng về Nguồn để từ bên trong bạn “sông nước hằng sống sẽ chảy” – một đời sống tuôn trào không ngừng nghỉ (Giăng 7:38).

Chúng ta là các suối để qua đó Chúa Giê-su có thể tuôn đổ “sông nước hằng sống” làm các ơn phước cho mọi người. Tuy nhiên, một vài người trong chúng ta giống như Biển Chết, lúc nào cũng nhận lãnh nhưng không bao giờ cho đi, bởi vì tình tương giao của chúng ta với Cứu Chúa Giê-su không ở trong điều kiện tốt đẹp. Khi chúng ta thực sự nhận lãnh các ơn phước từ Ngài, Ngài sẽ tuôn đổ các ơn phước đó ra xuyên qua chúng ta. Nhưng khi các ơn phước không được tuôn đổ ra cùng một mức độ với các ơn phước đã nhận lãnh, thì chắc chắn phải có một khuyết điểm nào đó trong sự tương giao của chúng ta với Ngài. Có một điều nào đó đang ở giữa bạn và Cưú Chúa Giê-su Christ không? Có một điều gì hiện đang ngăn trở đức tin bạn trong Ngài không? Nếu không, thì Chúa Giê-su nói rằng từ trong bạn “sông nước hằng sống sẽ chảy.” Đây không phải là một ơn phước mà bạn chuyển đạt đi, hay một kinh nghiệm mà bạn chia xẻ với người khác, nhưng là một dòng sông cứ tiếp tục tuôn trào ra từ trong bạn. Hãy cứ ở tại Nguồn, canh giữ chặt chẽ đức tin của bạn với Chúa Giê-su Christ và tình tương giao giữa bạn với Ngài, và sẽ có một sự tuôn chảy đều đặn vào đời sống người khác, không hề bị khô khan hay chết đi.

Có quá đáng hay không khi nói rằng các dòng sông sẽ tuôn trào ra từ cá nhân của một người tin? Bạn có nhìn vào chính bạn không, và nói, “Nhưng tôi không thấy các dòng sông đó”? Qua lịch sử về công trình của Đức Chúa Trời bạn sẽ thấy Ngài thường khởi sự với những người khuất ẩn, người vô danh, người bị quên lãng, nhưng là những người đã và đang chân thật vững vàng với Cứu Chúa Giê-su Christ.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons