Search
Wednesday 24 January 2018
  • :
  • :

Ngày 09/09 – Vũ Khí Của Sự Truyền Giảng

Ngày 09/09 – Vũ Khí Của Sự Truyền Giảng

“Ta đã thấy ngươi lúc ở dưới cây vả” (Giăng 1:48)
Thờ Phượng Trong Mỗi Cơ Hội Có Được Hằng Ngày. Chúng ta tự cho rằng lẽ dĩ nhiên chúng ta sẽ sẵn sàng đối phó với trận chiến nếu có một cuộc khủng hoảng trầm trọng xảy đến, nhưng thực ra đây không phải là cuộc khủng hoảng để tạo nên một điều gì đó bên trong chúng ta – nó chỉ đơn giản tiết lộ cho chúng ta về cách nào mà chúng ta đã được tạo dựng nên. Bạn có nhận ra rằng mình đã nói lên, “Nếu Đức Chúa Trời kêu gọi tôi vào trận chiến, lẽ dĩ nhiên tôi sẽ đứng lên ngay cho cơ hội đó”? Tuy nhiên bạn sẽ không thể đứng lên cho cơ hội đó được trừ ra bạn đã làm như vậy trước đây trên nền tảngï huấn luyện của Đức Chúa Trời. Nếu hiện tại bạn không làm các công việc kề cận nhất với bạn mà Đức Chúa Trời đã sắp đặt cho đời sống bạn, thì khi cuộc khủng hoảng đến, thay vì với một sự khoẻ mạnh để tranh chiến, bạn sẽ thấy mình hoàn toàn không đủ sức. Các khủng hoảng luôn luôn làm tiết lộ đặc tính thật của một con người.

Sự thờ phượng Đức Chúa Trời qua một tình tương giao riêng biệt là yếu tố cần thiết và quan trọng hơn hết cho sức khỏe thuộc linh. Thì giờ sẽ đến, như Na-tha-na-ên đã kinh nghiệm trong đoạn Kinh thánh nầy, sẽ không còn có thể có một đời sống dưới “cây vả” riêng biệt được nữa. Mọi sự sẽ trở nên rộng mở hơn và phô bày hơn, và bạn sẽ thấy mình không có chút giá trị gì tại đó nếu bạn không có sự thờ phượng vào mỗi cơ hội hằng ngày tại nhà riêng của bạn. Nếu sự thờ phượng của bạn thật đúng với sự tương giao cá nhân của bạn với Đức Chúa Trời, thì khi Ngài cho bạn sự tự do, bạn sẽ sẵn sàng. Chính trong đời sống không thấy được, nhưng chỉ Đức Chúa Trời thấy, mà bạn có được một sức khỏe trọn vẹn như vậy. Và khi sức căng thẳng của cơn khủng hoảng đến, bạn có thể tùy thuộc vào Ngài.

Có phải bạn đang nói, “Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại của tôi không ai có thể mong đợi tôi sống một đời sống nên thánh được; ngay hiện tại tôi hoàn toàn không có thì giờ cho sự cầu nguyện hay cho sự học Kinh thánh; hơn nữa dịp tiện cho sự tranh chiến chưa đến với tôi, nhưng khi nó đến, lẽ dĩ nhiên tôi sẽ sẵn sàng”? Không, bạn sẽ không như vậy. Nếu bạn hiện không đang thờ phượng vào mỗi dịp tiện mà bạn có được mỗi ngày, thì khi bạn bước vào công việc của Đức Chúa Trời, không những bạn trở nên vô ích đối với chính bạn nhưng còn là sự ngăn trở cho những người chung quanh bạn nữa.
Nền tảng huấn luyện của Đức Chúa Trời, nơi mà các vũ khí rao giảng được tìm thấy, chính là đời sống thờ phượng của một người thánh – thầm kín và riêng tư.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons