Search
Wednesday 24 January 2018
  • :
  • :

Ngày 10/09 – Vũ Khí Cho Sự Truyền Giảng

Ngày 10/09 – Vũ Khí Cho Sự Truyền Giảng

“Vậy, nếu ta là Chúa là Thầy, mà đã rửa chơn cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chơn lẫn cho nhau” (Giăng 13:14)

Truyền Giảng Trong Mỗi Dịp Tiện Hằng Ngày. Truyền giảng trong mỗi một dịp tiện có được hằng ngày chung quanh nơi chúng ta ở không có nghĩa chúng ta tự chọn cho chúng ta một nơi riêng biệt cho công tác đó – nhưng có nghĩa chính chúng ta là sự lựa chọn đặc biệt của Đức Chúa Trời để sẵn sàng cho Ngài dùng bất cứ nơi nào mà bất ngờ Ngài sắp đặt cho chúng ta. Đặc tính mà chúng ta phô bày trong nơi ở hiện tại của chúng ta chính là dấu hiệu cho biết chúng ta cũng sẽ giống như vậy ở nơi khác.

Công việc mà Chúa Giê-su đã làm là các công việc nhỏ mọn hơn hết trong các công việc hằng ngày, và các công việc nầy cho thấy rất cần có trọn vẹn sức mạnh của Đức Chúa Trời trong tôi mới có thể hoàn tất mọi sự đó theo đường lối của Ngài dù đó là các công việc nhỏ mọn tầm thường nhất. Tôi có thể nào dùng chiếc khăn lau đúng như cách Ngài đã dùng không? Khăn khíu, đĩa chén, giày dép, và tất cả những thứ tầm thường khác trong đời sống tiết lộ cách nhanh chóng hơn mọi thứ khác về thứ vật chất nào vốn được dùng để tạo dựng nên con người chúng ta. Phải cần có một Đức Chúa Trời Toàn Năng Thành Nhục Thể sống bên trong chúng ta mới có thể làm được bổn phận nhỏ mọn nhất cần phải làm.

Chúa Giê-su phán, “Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để cho các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi” (Giăng 13:15). Hãy chú ý đến hạng người mà Đức Chúa Trời đưa đến chung quanh bạn, và bạn sẽ thấy xấu hổ một khi bạn nhận ra rằng đây thực ra là đường lối của Ngài để tiết lộ cho bạn thấy mình đã là hạng người thể nào đối với Ngài. Và bây giờ Ngài bảo chúng ta cần phải biểu lộ cho những người chung quanh chúng ta y như cách mà Ngài đã biểu lộ về Ngài cho chính chúng ta.

Bạn có nhận thấy bạn đang đáp ứng vấn đề nầy bằng cách nói, “Ồ, chắc chắn tôi sẽ làm mọi sự đó một khi tôi nhận được công tác ngoài chiến trận với nhiệm vụ của tôi”? Nói theo cách đó cũng giống như bạn đang cố gắng sản xuất các vũ khí chiến tranh đang khi ở trong hầm ẩn náu tại chiến trường – bạn sẽ bị tử trận trong khi đang cố gắng làm việc đó.

Chúng ta phải đi với Đức Chúa Trời “thêm một dặm nữa” (xem Ma-thi-ơ 5:41). Tuy nhiên một vài người trong chúng ta đã trở nên mệt nhoài với chỉ vài mươi bước đầu tiên. Và kế đó chúng ta nói, “Thôi vậy, tôi chỉ muốn đợi cho đến khi tôi thực sự gần kề với cơn khủng hoảng quan trọng kế tiếp của đời sống tôi.” Nhưng nếu chúng ta không bền lòng truyền giảng vào mỗi dịp tiện có được mỗi ngày, chúng ta cũng sẽ chẳng làm gì được khi cơn khủng hoảng đến.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons