Search
Wednesday 24 January 2018
  • :
  • :

Ngày 11/09 – Trải Qua Cơn Bối Rối Thuộc Linh

Ngày 11/09 – Trải Qua Cơn Bối Rối Thuộc Linh

“Đức Chúa Giê-su đáp rằng: Các ngươi không hiểu điều của mình xin” (Ma-thi-ơ 20:22)

Có những lúc đời sống thuộc linh của bạn gặp nhiều sự bối rối, và phương cách vượt ra khỏi sự bối rối không phải đơn giản là nói lên rằng bạn chớ nên bối rối. Đây không phải là vấn đề thuộc về tình trạng đúng hay sai, nhưng đây là lúc Đức Chúa Trời đang đưa bạn đi qua một đoạn đường mà tạm thời bạn không hiểu được. Và chỉ nhờ trải qua cơn bối rối thuộc linh mà bạn sẽ bước đến sự hiểu biết về điều mà Đức Chúa Trời mong muốn cho bạn.

Sự Che Đậy Của Tình Bằng Hữu Ngài (xem Lu-ca 11:5-8). Ở đây Chúa Giê-su nêu ra hình ảnh của một người tỏ ra không có lòng chăm sóc bạn của mình. Thực ra, Ngài muốn nói rằng, đây là cách mà Cha Thiên Thượng có những lúc sẽ tỏ ra giống như vậy đối với bạn. Bạn sẽ nghĩ Ngài là một người bạn không nhơn từ, nhưng hãy nhớ – Ngài không phải như vậy. Thì giờ sẽ đến và mọi sự sẽ được giải thích. Dường như có một đám mây đang che mờ giữa tình bằng hưũ với tấm lòng, ngay cả trong lĩnh vực tình yêu cũng vậy, phải chờ đợi trong đau khổ và nước mắt trước khi thực sự có được ơn phước của một mối tương quan trọn vẹn và trở nên một. Khi Đức Chúa Trời tỏ ra hoàn toàn che đậy đối với bạn, bạn sẽ tiếp tục bám víu tại đó với niềm tin vững vàng trong Ngài không?

Bóng Tối Trong Địa Vị Làm Cha Của Ngài (xem 11:11-13). Chúa Giê-su nói rằng có những lúc mà Cha của bạn sẽ tỏ ra như Ngài là một người cha khác thường – rất cứng cỏi và lạnh lùng – nhưng hãy nhớ rằng, Ngài không phải như vậy. “Vì hễ ai xin thì được … (Lu-ca 11:10). Nếu ngay hiện tại tất cả mà bạn thấy chỉ là bóng tối trên gương mặt của Cha, hãy nắm vững một điều là cuối cùng Ngài sẽ cho bạn một sự hiểu biết rõ rệt và sẽ biện giải trọn vẹn về chính Ngài trong từng mỗi sự việc mà Ngài đã cho phép đi vào đời sống bạn.

Sự Lạ Thường Về Lòng Thành Tín Ngài (xem Lu-ca 18:1-8). “Khi Con người đến, há sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng?” (Lu-ca 18:8). Liệu Ngài sẽ tìm thấy được thứ đức tin hoàn toàn dựa vào Ngài mặc cho bao nhiêu bối rối? Hãy đứng vững trên đức tin, tin rằng điều Chúa Giê-su phán là thật, mặc dù trong khi chờ đợi bạn không hiểu được Đức Chúa Trời đang làm gì. Ngài có những vấn đề lớn lao đang trong tình trạng nguy ngập hơn các sự việc đặc biệt mà hiện tại bạn đang nài xin Ngài.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons