Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

Ngày 12/09 – Sau Sự Đầu Phục – Kế Đến Là Gì?

Ngày 12/09 – Sau Sự Đầu Phục – Kế Đến Là Gì?

“Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm” (Giăng 17:4)

Sự đầu phục chân thật không phải chỉ đơn giản là đầu phục đời sống thực chất bên ngoài nhưng là đầu phục chính ý chí của chúng ta. Khủng hoảng lớn lao nhất chúng ta phải đối diện chính là sự hàng phục ý chí của chúng ta. Tuy nhiên Đức Chúa Trời không hề ép buộc một người phải hàng phục ý chí của họ, và Ngài cũng không hề khẩn khoản. Ngài kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi người đó sẵn sàng đầu phục Ngài. Và một khi cuộc chiến đấu này đã xảy ra, thì sẽ không bao giờ còn cần phải có một cuộc chiến đấu giống như vậy xảy ra một lần nữa.

Đầu Phục Cho Sự Giải Cưú. “Hãy đến cùng ta ta sẽ cho [các] ngươi được yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28). Chỉ sau khi chúng ta bắt đầu kinh nghiệm sự cưú rỗi thực sự có nghĩa gì thì chúng ta hàng phục ý chí chúng ta cho Chúa Giê-su để được yên nghỉ. Bất cứ điều gì gây cho chúng ta một cảm giác không chắc chắn, thì chính đó là tiếng gọi đến với ý chí chúng ta – “Hãy đến cùng ta.” Và việc đến đó là một hành động tình nguyện.

Đầu Phục Cho Sự Tận Hiến. “Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình” (Ma-thi-ơ 16:24). Sự đầu phục ở đây là của cái tôi của tôi cho Chúa Giê-su, cùng với sự nghỉ ngơi trong Ngài tận nơi sâu thẳm của sự hiện hữu của tôi. Chúa Giê-su nói, “Nếu con muốn làm môn đồ ta, con phải từ bỏ quyền hạn của chính bản thân con cho ta.” Và một khi điều nầy đã được thành tựu, thì sự còn lại của đời sống bạn sẽ không phô bày điều gì khác hơn ngoài chứng cớ của sự đầu phục nầy, và bạn sẽ không còn cần quan tâm đến bất cứ điều gì của bạn mà tương lai đang nắm giữ. Bất cứ hoàn cảnh nào của bạn cũng vậy, có Cứu Chúa Giê-su là có tất cả (xem 2 Cô-rinh-tô 12:9 và Phi-líp 4:19).

Đầu Phục Cho Sự Chết. “người khác sẽ thắt lưng cho ngươi” (Giăng 21:18; cũng xem thêm c. 19). Bạn đã học được thể nào là được thắt lưng cho sự chết chưa? Hãy cẩn thận về một vài sự việc của đời sống mà bạn đã hàng phục cho Đức Chúa Trời trong giây phút mê say ngây ngất đó, vì sau đó bạn thường có khuynh hướng rút lại sự việc đó. Một sự đầu phục chân thật tức là được “làm một [cùng Chúa Giê-su] bởi sự chết giống như sự chết của Ngài” (Rô-ma 6:5) cho đến khi không có gì thúc giục lôi cuốn bạn mà không thúc giục lôi cuốn Ngài.
Và sau khi bạn đầu phục – kế đến là gì? Đặc tính của trọn đời sống bạn sẽ là sự nhiệt tâm gìn giữ một tình tương giao không gián đoạn và sự hiệp một trọn vẹn với Đức Chúa Trời.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons