Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

Ngày 14/09 – Điều Gì Phải Từ Bỏ

Ngày 14/09 – Điều Gì Phải Từ Bỏ

“Chúng tôi từ bỏ mọi điều hổ thẹn giấu kín” (2 Cô-rinh-tô 4:2)
Bạn đã “từ bỏ mọi điều hổ thẹn giấu kín” trong đời sống bạn chưa? – những sự việc mà cảm xúc về danh dự và kiêu hảnh của bạn sẽ không cho phép bạn đưa ra ánh sáng? Bạn có thể rất dễ dàng giấu kín các sự việc nầy. Có ý tưởng nào trong bạn về một người nào đó mà bạn không thích cho điều đó được mang ra ánh sáng không? Nếu vậy hãy từ bỏ ý tưởng đó ngay khi nó vừa đến trong trí bạn – từ bỏ tất cả mọi sự cho đến khi không còn chút nào của sự không thành thật giấu kín hay của sự lừa dối về chính mình. Ganh tị, ghen tương, và tranh luận không hẳn là từ tội lỗi của đời sống thiên nhiên cũ, nhưng là từ xác thịt vốn đã chứa đựng những thứ nầy trong quá khứ (xem 6:19 và 1 Phi-e-rơ 4:1-3). Bạn phải tiếp tục canh giữ mình để không có điều gì nẩy sinh từ đời sống bạn có thể gây cho bạn bị hổ thẹn.
“chẳng theo sự dối gạt” (2 Cô-rinh-tô 4:2). Đây có nghĩa không dựa vào bất cứ điều gì để chỉ đơn giản là làm thành quan điểm của riêng bạn. Đây là một cái bẫy đáng sợ. Bạn biết rằng Đức Chúa Trời sẽ cho phép bạn làm việc chỉ theo một đường lối thôi – con đường của lẽ thật. Cho nên hãy cẩn thận không bao giờ tìm cách thu phục người khác bằng đường lối nào khác – đường lối của mưu mẹo. Nếu bạn hành động theo mưu mẹo, tai vạ của Đức Chúa Trời và sự hư hoại sẽ đến trên bạn. Điều mà đối với bạn có thể là một sự “khôn khéo”, thì có thể đối với người khác lại không phải là sự “khôn khéo” – Đức Chúa Trời đã và đang kêu gọi bạn lên một tiêu chuẩn cao hơn. Không bao giờ để cho sự cảm xúc tận hiến mọi điều tốt nhất của bạn cho sự cao cả của Ngài trở nên chai lì – tất cả điều tốt nhất của bạn cho sự vinh quang của Ngài. Riêng bạn, làm một vài công việc đặc biệt nào đó có nghĩa bạn có được sự “khôn khéo” cho một mục đích nào đó của đời sống bạn hơn là cho sự cao nhất và tốt nhất [cho Ngài], và sự kiện nầy sẽ làm chai lì động lực mà Đức Chúa Trời đã ban cho bạn. Nhiều người đã quay lưng trở lại vì họ sợ phải nhìn thấy các sự việc theo quan điểm của Đức Chúa Trời. Sự khủng hoảng thuộc linh lớn lao nhất xảy đến khi một người phải tiến xa hơn một chút trong đức tin của họ so với niềm tin mà họ đã tiếp nhận sẵn rồi.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons