Search
Saturday 24 February 2018
  • :
  • :

Ngày 05/10 – Bản Chất Của Sự Sinh Lại

Ngày 05/10 – Bản Chất Của Sự Sinh Lại

“Nhưng khi Đức Chúa Trời  vui lòng bày tỏ Con của Ngài ra trong tôi”(Ga-la-ti 1:15-16)

Nếu Cưú Chúa Giê-su Christ sắp sửa ban cho tôi sự sinh lại, thì vấn đề nào mà Ngài phải đối diện? Rất đơn giản là như vầy – trong tôi có một tính chất di truyền và tôi không thể có một lời nói nào hoặc một quyết định nào cả đối với tính chất nầy; tôi không thánh khiết, và có lẽ cũng không một mảy may nào có thể trở nên như vậy được; và nếu tất cả điều mà Chúa Giê-su Christ muốn nơi tôi là tôi phải trở nên thánh khiết, thì sự dạy dỗ nầy của Ngài chỉ làm cho tôi thất vọng thôi. Nhưng nếu Cưú Chúa Giê-su Christ chính thật là Đấng cải tạo, Đấng có thể đặt vào trong tôi bản chất lưu truyền của sự thánh khiết của chính Ngài, thì tôi có thể bắt đầu thấy được điều mà Ngài đã hàm ý khi nói rằng tôi phải được sinh lại. Sự cưú chuộc có nghĩa Cưú Chúa Giê-su Christ có thể đặt vào bên trong bất cứ ai bản chất thừa kế đã có trong Ngài, và mọi tiêu chuẩn mà Ngài ban cho chúng ta đều đặt căn bản trên bản chất đó – sự dạy dỗ của Ngài là để áp dụng vào sự sống mà Ngài đã đặt bên trong chúng ta. Về phần tôi hành động đúng của tôi là cứ đơn giản và đồng ý về sự kết án của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi như đã được xét đoán qua Thập tự giá của Đấng Christ.

Sự dạy dỗ của Thánh kinh Tân ước về sự sinh lại, tức là khi một người bị va chạm mạnh do cảm xúc về sự cần thiết nầy cho chính mình, Đức Chúa Trời sẽ đặt Thánh Linh Ngài vào trong tâm linh người đó, và tâm linh người đó sẽ được tăng thêm nghị lực bởi thần linh của Con Đức Chúa Trời – “cho đến chừng nào Đấng Christ thành hình trong các con” (Ga-la-ti 4:19). Phép lạ về tính cách đạo đức của sự cưú chuộc chính là Đức Chúa Trời có thể đặt một bản chất mới vào trong tôi và nhờ đó tôi có thể sống một đời sống hoàn toàn mới mẻ. Và khi rốt lại tôi vượt kề đến mức độ của sự cần thiết của tôi và biết rõ giới hạn của tôi, thì Chúa Giê-su nói, “Ngươi sẽ được phước” (Ma-thi-ơ 5:11). Nhưng tôi cần phải đạt được đến điểm đó. Đức Chúa Trời không thể đặt vào trong tôi, là người cảm xúc trách nhiệm đạo đức cho chính mình, bản chất của chính Cưú Chúa Giê-su Christ trừ ra tôi ý thức rõ rệt trong tôi sự cần thiết có được điều đó.

Cũng giống như tính chất của tội lỗi đã xâm nhập vào trong nhân loại xuyên qua một người, Đức Thánh Linh bước vào trong nhân loại qua một Người khác (xem Rô-ma 5:12-19). Và sự cưú chuộc có nghĩa tôi có thể được giải cưú khỏi tính chất di truyền của tội lỗi, và qua Cưú Chúa Giê-su Christ tôi có thể nhận được một tính chất thừa kế thánh khiết không tì vết, tức là Đức Thánh Linh.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons