Search
Thursday 23 November 2017
  • :
  • :

Ngày 07/10 – Đến Với Chúa Giê-su

Ngày 07/10 – Đến Với Chúa Giê-su

“Hãy đến cùng Ta” (Ma-thi-ơ 11:28)

Có phải thật là một sự xấu hổ hay không khi có người nói cho chúng ta rằng chúng ta cần phải đến với Chúa Giê-su! Hãy nghĩ đến các sự việc mà chúng ta sẽ không bao giờ đưa chúng đến với Chúa Giê-su Chirst. Nếu bạn muốn biết thực sự bạn là người chân thật thể nào, hãy thử nghiệm bạn bằng những lời nầy – “Hãy đến cùng Ta” Trong từng mỗi hình dạng, kích thước của đời sống mà trong đó bạn không chân thật, bạn sẽ tranh luận hay tránh né mọi sự về vấn đề đó hơn là đến; bạn sẽ chịu đựng sự buồn rầu hơn là đến; và bạn sẽ làm bất cứ việc gì hơn là đến với cuộc chạy đua cuối cùng, mà bạn thấy dường như là một việc làm khờ dại không thể tả được, và nói lên, “Chính tôi đây, tôi xin đến.” Bao lâu mà bạn còn có, dù chỉ một tí xíu còn lại thôi, lòng không tôn kính thiêng liêng, thì chính điều đó sẽ lộ ra qua sự kiện là bạn trông mong Đức Chúa Trời bảo bạn làm một việc gì thật lớn lao, tuy nhiên tất cả điều mà Ngài bảo bạn chỉ là “Hãy đến.”

“Hãy đến cùng Ta.” Khi bạn nghe những lời nầy, bạn sẽ biết có một điều gì phải xảy ra bên trong bạn trước khi bạn có thể đến. Đức Thánh Linh sẽ chỉ cho bạn điều bạn phải làm, và điều nầy sẽ liên quan đến bất cứ sự việc gì có thể làm bứng rễ mọi thứ ngăn trở bạn đến với Chúa Giê-su. Và bạn sẽ không thể tiến xa hơn được cho đến khi bạn sẵn sàng làm sự việc đặc biệt nầy. Đức Thánh Linh sẽ tìm kiếm chỗ ẩn kín kiên cố đó trong bạn, nhưng Ngài sẽ không thể hành động gì được trừ ra bạn sẵn sàng để cho Ngài làm việc đó.

Đã có bao nhiêu lần bạn đến với Đức Chúa Trời với sự nài xin của bạn và rời khỏi Ngài với ý nghĩ, “Lần nầy tôi đã thật nhận được điều mà tôi mong muốn!” Tuy nhiên bạn đã rời khỏi Ngài mà không có gì cả, trong khi Đức Chúa Trời lúc nào cũng đứng tại đó với bàn tay rộng mở không những để tiếp nhận bạn nhưng cũng để bạn tiếp nhận Ngài. Hãy chỉ nghĩ đến lòng kiên nhẫn không mệt mõi, không thể chế ngự, và không ai thắng nổi của Chúa Giê-su khi Ngài nói lên với tấm lòng đầy yêu thương, “Hãy đến cùng Ta.”
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *