Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Ngày 09/10 – Làm Sao Tôi Sẽ Biết Được?

Ngày 09/10 – Làm Sao Tôi Sẽ Biết Được?

“Đức Chúa Giê-su nói rằng: Hỡi Cha! … tôi khen ngợi Cha, vì Cha đã giấu những điều nầy với kẻ khôn ngoan, người sáng dạ, mà tỏ ra cho những con trẻ hay” (Ma-thi-ơ 11:25)

Chúng ta không thể lớn lên trong sự tương quan thiêng liêng từng bước một – nhưng chúng ta sẽ có mối tương quan đó hoặc chúng ta sẽ không có. Đức Chúa Trời không tiếp tục rửa sạch tội lỗi chúng ta càng hơn nữa mỗi ngày – “Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng,” chúng ta sẽ được sạch “mọi tội” (Giăng 1:7). Đây là vấn đề của sự vâng lời, và một khi chúng ta vâng lời, mối quan hệ thiêng liêng đó sẽ tức khắc trở nên trọn vẹn. Nhưng nếu chúng ta quay mặt khỏi sự vâng lời, dù chỉ một giây thôi, bóng tối và sự chết lập tức hành động ngay.

Mọi lẽ thật bày tỏ của Đức Chúa Trời được niêm phong và chỉ được khai mở cho chúng ta xuyên qua sự vâng lời. Bạn sẽ không bao giờ thông biết được các lẽ thật nầy bằng cách dùng các tư tưởng hay triết lý. Nhưng một khi bạn vâng lời, một tia sáng sẽ lập tức chiếu loà ra. Hãy để lẽ thật của Đức Chúa Trời hành động bên trong bạn bằng cách dầm thấm bản thân bạn vào trong lẽ thật, nhưng không phải với sự lo âu. Đường lối duy nhất để bạn có thể biết được lẽ thật của Đức Chúa Trời là chấm dứt sự tìm kiếm, nhưng được sinh lại. Nếu bạn vâng lời Đức Chúa Trời ngay trong sự việc đầu tiên mà Ngài chỉ dẫn bạn, thì tức khắc Ngài sẽ mở ra cho bạn thấy lẽ thật kế tiếp. Bạn có thể đọc vô số sách vở về công việc của Đức Thánh Linh, nhưng chỉ trong năm phút trong sự vâng lời trọn vẹn và cương quyết sẽ làm cho mọi sự trở nên sáng tỏ như ánh sáng mặt trời. Đừng bao giờ nói, “Tôi nghĩ có một ngày tôi sẽ hiểu được mọi sự việc nầy!” Bạn có thể hiểu được mọi sự nầy ngay bây giờ. Và không phải do sự học đem đến cho bạn sự hiểu biết, nhưng là bởi sự vâng lời. Ngay cả chỉ một tí xíu của sự vâng lời sẽ mở được cửa thiên đường, và các lẽ thật sâu sắc nhất của Đức Chúa Trời sẽ lập tức trở nên của bạn. Tuy nhiên Đức Chúa Trời sẽ không hề bày tỏ thêm các lẽ thật về chính Ngài cho bạn, cho đến khi bạn thực sự vâng lời về các sự việc bạn đã biết rõ. Hãy coi chừng bạn sẽ trở nên “kẻ khôn ngoan và người sáng dạ.” “Nếu ai khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì sẽ biết …” (Giăng 7:17).

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *