Search
Saturday 24 February 2018
  • :
  • :

Ngày 16/10 – Chìa Khoá Của Công Việc Lớn Hơn

Ngày 16/10 – Chìa Khoá Của Công Việc Lớn Hơn

“… ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta, cũng sẽ làm việc ta làm; lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng Cha” (Giăng 14:12)

Sự cầu nguyện không làm nhiệm vụ trang bị chúng ta cho các công việc lớn hơn – sự cầu nguyện chính là công việc lớn hơn đó. Tuy nhiên, chúng ta thường suy nghĩ sự cầu nguyện là một công việc luyện tập theo nghĩa thông thường để có được một sức mạnh cao hơn, để chuẩn bị cho công việc của Đức Chúa Trời. Trong sự giảng dạy của Chúa Giê-su Christ, cầu nguyện là việc làm thuộc về phép lạ của sự cưú chuộc bên trong tôi, và qua đó tạo nên sự cưú chuộc trong người khác bằng quyền năng của Đức Chúa Trời. Cách mà trái vẫn luôn tươi tốt chính là qua sự cầu nguyện, nhưng hãy nhớ rằng sự cầu nguyện phải đặt nền tảng trên nỗi thống khổ của Đấng Christ qua công trình cưú chuộc, chứ không dựa trên sự đau khổ của riêng tôi. Chúng ta phải đến với Đức Chúa Trời như một đứa con bé mọn của Ngài, vì chỉ có đứa con bé mọn mới nhận được sự trả lời về điều nó cầu xin; một người “khôn ngoan” không nhận được (xem Ma-thi-ơ 11:25).

Cầu nguyện là một sự chiến đấu, và sự chiến đấu nầy không có sự khác nhau dù bạn ở bất cứ nơi nào. Tuy nhiên Đức Chúa Trời có thể sắp đặt các hoàn cảnh của bạn, và bổn phận bạn là cầu nguyện. Đừng bao giờ để cho bạn có ý nghĩ, “Tôi không có ích lợi gì tại chỗ mà tôi hiện đang ở,” bởi vì chắc chắn bạn không có ích lợi ở nơi mà bạn chưa được đặt để. Bất cứ nơi nào Đức Chúa Trời đặt bạn và bất cứ hoàn cảnh nào của bạn, bạn phải cầu nguyện, tiếp tục dâng lên Ngài sự cầu xin. Và Ngài hứa, “Các ngươi nhơn danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho …” (14:13). Tuy nhiên, chúng ta từ chối cầu nguyện trừ ra có điều gì đó làm cho chúng ta xúc động hay kích thích, và đây là một hình thức cực kỳ ích kỷ của khía cạnh thuộc linh. Chúng ta phải học làm việc tùy thuộc theo phương hướng của Đức Chúa Trời, và Ngài bảo chúng ta cầu nguyện. “Hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình” (Ma-thi-ơ 9:38).

Không có gì gọi là kích động trong công việc của một người làm lao động, nhưng chính người lao động là người làm cho các ý kiến của một thiên tài có thể trở thành sự thật. Cũng vậy, một người thánh là một người lao động thiêng liêng làm cho các ý kiến của vị Chủ mình trở nên sự thật. Khi bạn khổ nhọc trong sự cầu nguyện, theo cái nhìn của Đức Chúa Trời, thì luôn luôn có kết quả. Sẽ là một sự ngạc nhiên biết bao khi cuối cùng bức màn được vén lên và bạn thấy tất cả những linh hồn bạn đã gặt hái được, chỉ đơn giản là vì bạn có thói quen nhận lãnh các mạng lệnh cho bạn từ chính Cưú Chúa Giê-su Christ.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons