Search
Saturday 24 February 2018
  • :
  • :

Ngày 17/10 Chìa Khoá Của Sự Tận Hiến Của Người Truyền Giảng

Ngày 17/10 Chìa Khoá Của Sự Tận Hiến Của Người Truyền Giảng

“Ấy vì danh Đức Chúa Jêsus Christ mà các anh em ra đi” (3 Giăng 7)

Cứu Chúa đã nói cho chúng ta thể nào là tình yêu của chúng ta cho Ngài được chính nó thể hiện khi Ngài nêu ra câu hỏi, “Ngươi yêu ta chăng?” (Giăng 21:17). Và kế đó Ngài nói, “Hãy chăn chiên ta.” Thực ra, Ngài hàm ý, “Hãy phản ảnh qua ngươi lòng quan tâm của Ta đối với người khác, chứ không phải, “Hãy phản ảnh Ta qua lòng quan tâm của ngươi đối với người khác. Cô-rinh-tô thứ nhất 13:4-8 cho chúng ta thấy rõ về đặc tính của tình yêu nầy – đây thực ra là tình yêu của Đức Chúa Trời tự bày tỏ ra. Sự thử nghiệm thật về tình yêu của tôi đối với Chúa Jêsus là một sự thử nghiệm rất thực tế, và mọi sự khác chỉ là một sự trò chuyện nuông theo tình cảm, và không thực tế.

Lòng trung thành đối với Cứu Chúa Jêsus Christ là một công việc siêu nhiên của sự Cứu chuộc đã được Đức Thánh Linh thực hiện trong tôi – “sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh” (Rô-ma 5:5). Và chính tình yêu thương đó đã trở nên hành động trong tôi cách đầy hiệu quả và tiếp tục nối tiếp đến bất cứ ai mà tôi gặp gỡ. Tôi vẫn tiếp tục trung thành với Danh của Ngài, mặc dù theo cái nhìn thông thường của lương tri thì có vẻ như tôi không chứng minh được điều đó, và có thể như tuyên bố lên rằng quyền năng của Ngài không khác hơn gì sương mù của buổi sáng.

Chìa khoá của sự tận hiến của người truyền giảng tức là người đó không khắng khít với bất cứ điều gì khác và bất cứ ai khác ngoài ra chính Cứu Chúa của mình. Điều nầy không có nghĩa chúng ta tách rời khỏi mọi sự việc bên ngoài và ngoại cảnh chung quanh chúng ta. Cứu Chúa có một sự tiếp xúc làm chúng ta kinh ngạc vô cùng đối với mọi sự việc tầm thường của đời sống, nhưng Ngài cũng có sự tách biệt hẳn trong nội tâm để chỉ hướng về Đức Chúa Trời thôi. Sự tách biệt với bên ngoài thường là dấu hiệu của sự ràng buộc bên trong nội tâm, kín đáo và lớn mạnh, đối với các sự việc của bề ngoài mà chúng ta xa lánh.

Bổn phận của một người truyền giảng trung kiên là cứ tập trung trong sự gìn giữ linh hồn mình cởi mở cách trọn vẹn đối với bản chất của Cứu Chúa Jêsus Christ. Những người đàn ông và đàn bà mà Cứu Chúa sai đi làm công tác cho Ngài đều là những con người rất tầm thường, nhưng là những người được kiểm soát bằng chính sự tận hiến của họ đối với Ngài, và sự tận hiến đó thành tựu được là bởi việc làm của Đức Thánh Linh.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons