Search
Saturday 24 February 2018
  • :
  • :

Ngày 18/10 – Sự Kín Đáo Không Ai Chú Ý Đến

Ngày 18/10 – Sự Kín Đáo Không Ai Chú Ý Đến

“Đức Chúa Giê-su đáp lại rằng: Nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian nầy” (Giăng 18:36)

Kẻ thù lớn nhất của Cứu Chúa Giê-su Christ ngày nay là ý kiến về các công tác thực tế không đặt căn bản trên Thánh kinh Tân ước nhưng đến từ các hệ thống tổ chức của thế gian. Các công tác nầy đòi hỏi nghị lực và sinh hoạt một cách liên tục, nhưng không có một đời sống dành riêng cho Đức Chúa Trời. Sự nhấn mạnh trên công tác được đặt trên các sự việc không chính xác. Chúa Giê-su phán, “Nước Đức Chúa Trời không đến cách rõ ràng … vì nầy, nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi” (Lu-ca 17:20-21). Đây là một sự việc ẩn kín, che khuất. Một công nhân Cơ đốc có tính hăng say hoạt động thường là một người sống một nếp sống cho người khác nhìn thấy, trong khi một nội tâm cá nhân sâu kín chính là chỗ tiết lộ sức mạnh của đời sống một người.

Chúng ta phải tuyệt đối vất bỏ hẳn tinh thần tín ngưỡng, có tính cách của một bệnh dịch, của thời đại chúng ta hiện đang sống. Trong đời sống của Cứu Chúa hoàn toàn không có một áp lực nào hay các sinh hoạt nào trong hối hả và quá khích mà hiện nay được coi như rất quan trọng, và một môn đồ thì phải giống như Chủ mình. Trọng tâm của vương quốc của Cứu Chúa Giê-su Christ là tình tương giao cá nhân với chính Ngài, không phải là một sự ích lợi công khai cho nhiều người khác.

Sức mạnh của một trường Huấn luyện Thánh kinh không phải là do các hoạt động mạnh mẽ trong hình thức – sức mạnh tuyệt đối của một trường Huấn luyện Thánh kinh nằm trong sự kiện là tại đây bạn được tắm mình trong lẽ thật của Đức Chúa Trời để trở nên thấm nhuần mọi lẽ thật đó trước mặt Ngài. Bạn sẽ không có bất cứ một ý kiến nào về nơi nào hay cách nào Đức Chúa Trời sẽ sắp đặt cho hoàn cảnh của bạn trong tương lai, và bạn cũng không biết một chút gì về những bó buộc nào hay căng thẳng nào sẽ gán trên bạn dù tại quê nhà hay nơi hải ngoại. Và nếu bạn hoang phí thì giờ của bạn trong các sinh hoạt quá mức, thay vì thấm nhuần các lẽ thật căn bản và quan trọng của sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời, trong bạn sẽ bật ra một sự nạt nộ cáu kỉnh khi có sự căng thẳng hay dồn nén xảy đến. Nhưng nếu thời gian dầm thấm trong các lẽ thật nầy của bạn trước mặt Đức Chúa Trời được dành cho sự châm rễ vững vàng trong Ngài – và điều nầy có thể nhìn thấy như không thực tế – thì bạn vẫn luôn luôn chân thật với Ngài mặc cho bất cứ điều gì sẽ xảy đến.

 -Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons