Search
Saturday 24 February 2018
  • :
  • :

Ngày 19/10 – Có Phải Ý Chỉ Của Đức Chúa Trời Cũng Là Của Tôi Không?

Ngày 19/10 – Có Phải Ý Chỉ Của Đức Chúa Trời Cũng Là Của Tôi Không?

“Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3)

Sự nên thánh không phải là vấn đề hoặc Đức Chúa Trời muốn làm cho tôi được nên thánh hoặc là Ngài không muốn – như vậy đây có phải là ý chí của tôi hay không? Tôi có sẵn sàng để Đức Chúa Trời thực hiện trong tôi mọi sự mà Ngài có thể, xuyên qua sự chuộc tội của Thập tự giá Đấng Christ không? Tôi có sẵn sàng để Chúa Giê-su trở nên là sự nên thánh của tôi, và để sự sống Ngài được bày tỏ qua con người xác thịt của tôi không? (xem 1 Cô-rinh-tô 1:30). Hãy cẩn thận khi bạn nói, “Ôi, tôi rất khao khát được nên thánh.” Không, bạn không thể được như vậy. Hãy nhận biết rõ nhu cầu của bạn, và cũng hãy chấm dứt sự ước muốn suôn thôi và làm cho ước muốn đó trở nên vấn đề của hành động. Hãy tiếp nhận Chúa Giê-su Christ làm sự nên thánh cho chính mình bằng một đức tin tuyệt đối không chút nghi vấn, và phép lạ diệu kỳ của sự chuộc tội của Chúa Giê-su sẽ trở nên có thật trong bạn.

Tất cả mà Chúa Giê-su đã làm trở nên thuộc về tôi qua món quà yêu thương và ban cho cách nhưng không của Đức Chúa Trời được đặt trên nền tảng của biến sự mà Đấng Christ đã hoàn tất trên thập tự giá. Và thái độ của tôi là một linh hồn được cưú và được nên thánh chính là sự thánh khiết trọn vẹn và sự hạ mình tột độ của tôi (vì sẽ không có một thái độ như vậy đối với một sự thánh khiết cao ngạo). Đây là sự thánh khiết đặt căn bản trên lòng ăn năn thống hối, một cảm xúc xấu hổ không diễn tả được và sự hèn hạ cùng tột, nhưng đồng thời cũng có một sự nhận thức trong kinh ngạc rằng chính tình yêu thương của Đức Chúa Trời thật đã chứng rõ trong tôi trong khi tôi đã không chút lưu tâm gì về Ngài (xem Rô-ma 5:8). Ngài hoàn tất mọi sự cho sự cưú rỗi và sự nên thánh cho tôi. Chúng ta không còn ngạc nhiên tại sao Phao-lô nói rằng không có gì “có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-su Christ, là Chúa chúng ta” (Rô-ma 8:39).

Sự nên thánh làm cho tôi được trở nên một với Cưú Chúa Giê-su Christ, và trong Ngài tôi trở nên một với Đức Chúa Trời, và điều nầy chỉ được hoàn tất qua sự cưú chuộc kỳ diệu của Đấng Christ. Không bao giờ nên lầm lẫn giữa hiệu quả và nguyên nhân. Hiệu quả trong tôi là sự vâng lời, sự phục vụ, và sự cầu nguyện, và là kết quả của lòng biết ơn khôn tả và sự yêu kính đối với sự nên thánh kỳ diệu đã được làm nên trong tôi vì cớ sự cứu chuộc qua Thập tự giá Đấng Christ.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons