Search
Saturday 24 February 2018
  • :
  • :

Ngày 30/10 – Sự Thử Thách Của Đức Tin

Ngày 30/10 – Sự Thử Thách Của Đức Tin

“Nếu các ngươi có đức tin bằng một hột cải … không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được” (Ma-thi-ơ 17:20)

Chúng ta thường có ý kiến rằng Đức Chúa Trời ban thưởng chúng ta vì cớ đức tin của chúng ta, và ý kiến nầy có thể đúng trong giai đoạn khởi đầu. Nhưng chúng ta sẽ không tìm kiếm được điều gì xuyên qua đức tin – [nhưng] đức tin đưa chúng ta vào trong tình tương giao đúng với Đức Chúa Trời và cho Ngài dịp tiện hành động. Tuy nhiên rất thường xuyên Đức Chúa Trời phải chứng minh cho bạn, là một người thánh của Ngài, thấy rõ các kinh nghiệm không giá trị của bạn để đưa bạn vào sự tiếp xúc trực tiếp với Ngài. Đức Chúa Trời muốn cho bạn hiểu rằng đây là một đời sống của đức tin, không phải một đời sống vui hưởng nhất thời với các ơn phước Ngài ban cho. Sự khởi đầu của đời sống đức tin của bạn rất hạn hẹp và đầy xúc cảm, xoay quanh một số vốn nhỏ kinh nghiệm lẫn lộn giữa các mối xúc động và đức tin trong đó, và cũng đầy ánh sáng và sự ngọt ngào. Kế đến Đức Chúa Trời rút lại các ơn phước từ Ngài mà bạn ý thức được để dạy bạn “bước đi bởi đức tin” (2 Cô-rinh-tô 5:7). Và bây giờ bạn trở nên xứng đáng cho Ngài nhiều hơn vô cùng so với những ngày đầy thú vị mà lòng bạn cảm thấy sung sướng đối với các ơn phước nhận biết được cách rõ rệt trước đây và bạn cũng đã làm chứng lại cách xúc động.

Đức tin với tính chất thật của nó phải được thử nghiệm và thực hành. Và sự thử thách thật của đức tin không phải vì chúng ta cảm thấy rất khó trong sự tin cậy Đức Chúa Trời, nhưng chính là đặc tính của Đức Chúa Trời phải được chứng minh là một đặc tính đáng tin cậy trong chính tâm trí chúng ta. Đức tin áp dụng vào thực tế phải kinh nghiệm qua nhiều thì giờ liên tục trong sự cô lập. Không nên lầm lẫn sự thử thách của đức tin với kỷ luật thông thường của đời sống, bởi vì một số rất lớn của điều mà chúng ta gọi là thử thách của đức tin chỉ là kết quả hiển nhiên của sự sống của chúng ta thôi. Đức tin, như Kinh thánh dạy, là đức tin trong Đức Chúa Trời chống lại những gì mâu thuẫn với chính Ngài – một đức tin nói lên, “Tôi sẽ gìn giữ tôi trong sự chân thật theo đặc tính của Đức Chúa Trời mặc cho điều gì Ngài sẽ làm đối với tôi.” Sự diễn tả cao đẹp nhất về đức tin trong toàn Kinh thánh là – “Dẫu Chúa giết ta, ta vẫn còn nhờ cậy Ngài” (Gióp 13:15).

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons