Search
Thursday 23 November 2017
  • :
  • :

Ngày 02/11 – Một Nô Lệ Của Chúa Giê-su

Ngày 02/11 – Một Nô Lệ Của Chúa Giê-su

“Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi …” (Ga-la-ti 2:20)

Những lời nầy có nghĩa sự bẻ gãy và đổ vỡ của bản tính tự do của tôi phải được chính tay tôi thực hiện, cùng với sự hàng phục đời sống tôi cho quyền tối cao của Cưú Chúa Giê-su. Không ai có thể làm điều nầy cho tôi, tôi phải tự làm cho chính tôi. Đức Chúa Trời có thể đưa tôi đến tận điểm nầy ba trăm sáu mươi lăm lần trong một năm, nhưng Ngài không thể đẩy tôi xuyên qua đó được. Có nghĩa bẻ gãy cái vỏ bề ngoài cứng cỏi của bản tính tự do riêng biệt không tùy thuộc vào Đức Chúa Trời của tôi, giải thoát tôi và bản tính tôi và đưa tôi vào trong sự hiệp một với Ngài; không còn đi theo ý riêng của tôi, nhưng chọn sự trung thành tuyệt đối với Chúa Giê-su. Một khi tôi đạt đến điểm nầy, sẽ không có thể có cơ hội hiểu lầm nữa. Rất ít người trong chúng ta hiểu được thể nào là lòng trung thành với Đấng Christ hoặc hiểu được ý nghĩa khi Ngài nói, “… vì cớ Ta” (Ma-thi-ơ 5:11). Đây chính là điểm làm cho một người thánh mạnh mẽ.

Sự bẻ vỡ đó đối với bản tính tự do của tôi đã xảy ra chưa? Tất cả mọi sự khác chỉ là tính cách đạo đức giả dối thôi. Điều duy nhất tôi phải quyết định là – tôi sẽ từ bỏ hay không? Tôi sẽ đầu phục Chúa Giê-su Christ, không đặt bất cứ điều kiện nào về sự bẻ vỡ đó khi nó xảy đến cho tôi không? Sự hiểu biết riêng của tôi về bản thân tôi phải bị bẻ vỡ. Khi tôi vượt đến điểm nầy, lập tức thực tế của sự giống nhau của tôi với Cưú Chúa Giê-su Christ về phương diện siêu nhiên sẽ được thay thế. Và sự chứng kiến của Thánh Linh của Đức Chúa Trời không thể nào lầm lẫn được – “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ ….”

Nguồn say mê về Cơ đốc giáo đến từ sự quyết tâm ký tên từ bỏ mọi quyền hạn cá nhân của tôi để trở nên một nô lệ cho Cưú Chúa Giê-su Christ. Cho đến khi tôi làm được điều nầy, tôi sẽ không thể nào khởi sự làm một người thánh được.

Nếu chỉ có một học sinh trong một năm, nhưng là một học sinh nghe được tiếng gọi của Đức Chúa Trời, cũng đủ cho Đức Chúa Trời gọi chính đó là một Trường Huấn Luyện Thánh Kinh thực hưũ. Trường học nầy không có giá trị như của một tổ chức, ngay cả về khía cạnh giáo dục. Giá trị độc nhất đối với sự hiện hữu của trường học nầy là để hỗ trợ Đức Chúa Trời để Ngài có thể giúp đỡ các đời sống khác. Chúng ta sẽ để Ngài có thể giúp đỡ chúng ta không, hay chúng ta chỉ chú tâm đến các ý kiến riêng của chúng ta về đời sống cá nhân mình sẽ ra thể nào thôi?

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *