Search
Saturday 24 February 2018
  • :
  • :

Ngày 05/11 – Giáo Lý Về Tình Mật Thiết Thiêng Liêng

Ngày 05/11 – Giáo Lý Về Tình Mật Thiết Thiêng Liêng

“Ngươi tin điều đó chăng?” (Giăng 11:26)

Ma-thê tin quyền năng sẵn có nơi Chúa Giê-su Christ; nàng tin rằng nếu Ngài đang có ở đó thì Ngài đã có thể chữa lành cho anh mình; nàng cũng tin rằng Chúa Giê-su có một tình mật thiết đặc biệt với Đức Chúa Trời, và bất cứ điều gì Ngài nài xin Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ làm cho. Nhưng – nàng cần phải có một tình khắng khít cá nhân hơn nữa đối với Chúa Giê-su. Giáo lý của Ma-thê sẽ có sự thành tưụ của nó trong tương lai. Nhưng Chúa Giê-su cứ tiếp tục thu hút và kéo Ma-thê vào cho đến khi niềm tin của nàng trở thành một sự kiện mật thiết do chính nàng làm sở hưũ. Và sau đó sự kiện nầy sẽ dần dần trở thành một sự thừa hưởng cá nhân – “Lạy Chúa, phải, tôi tin Chúa là Đấng Christ …” (11:27).

Cưú Chúa có đang đối xử với bạn cùng một đường lối như vậy không? Chúa Giê-su có đang dạy dỗ bạn có một tình mật thiết cá nhân với Ngài hay không? Hãy để Ngài làm cho bạn hiểu được câu hỏi của Ngài – “Ngươi tin điều đó chăng?” Có phải hiện tại bạn đang đối diện với lĩnh vực của sự nghi ngờ trong đời sống bạn? Giống như Ma-thê, bạn đã đến tại ngã tư của các hoàn cảnh đầy sự bối rối, và là nơi mà các giáo lý của bạn sắp trở thành một niềm tin hết sức cá nhân đối với bạn chưa? Điều nầy chỉ xảy ra khi có một vấn đề cá nhân và vấn đề đó mang lại cho chúng ta một nhận thức về nhu cầu cá nhân của chúng ta.

Tin có nghĩa là ký thác. Trong phạm vi học hỏi thuộc tri thức tôi ký thác chính tôi cho phương diện trí não, và bác bỏ bất cứ điều gì không liên hệ đến sự tin đó. Trong lĩnh vực của niềm tin cá nhân tôi ký thác tinh thần tôi cho lòng tin tưởng của tôi và từ chối sự phân giải. Nhưng trong niềm tin cá nhân và mật thiết tôi ký thác khía cạnh thiêng liêng của đời sống tôi cho Cưú Chúa Giê-su Christ và nhất quyết chịu dưới sự tể trị của một mình Ngài thôi.

Sau đó, khi tôi đứng mặt đối mặt với Cưú Chúa Giê-su Christ và Ngài nói với tôi, “Ngươi tin điều đó chăng?” thì tôi nhận ra rằng có đức tin là một sự kiện tự nhiên như sự hít thở dưỡng khí. Và tôi phải sửng sốt khi nghĩ rằng tôi thật khờ dại biết bao vì đã không tin cậy Ngài sớm hơn.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons