Search
Thursday 23 November 2017
  • :
  • :

Ngày 11/11 – Đời Sống Được Thay Đổi

Ngày 11/11 – Đời Sống Được Thay Đổi

“Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới” (2 Cô-rinh-tô 5:17)

Sự hiểu biết nào bạn có được đối với sự cưú rỗi của chính linh hồn bạn? Công việc của sự cưú rỗi có nghĩa trong đời sống thực tế mọi sự việc của bạn được thay đổi cách lạ lùng. Bạn không còn nhìn thấy các sự việc cùng một cách giống như trước đây. Mọi khao khát của bạn trở nên mới và những sự việc cũ mất hết sức hấp dẫn đối với bạn. Một trong các thử nghiệm để khẳng định công việc của sự cưú rỗi thật đã có kết quả trong đời sống bạn là – Đức Chúa Trời đã thay đổi những sự việc mà trước đây rất đáng kể đối với bạn chưa? Nếu bạn vẫn còn thèm khát những sự việc cũ, thì thật rất vô lý khi cứ bàn luận về sự được sinh lại từ trên cao – bạn đang lừa dối chính bạn. Nếu bạn được sinh lại, Thánh Linh của Đức Chúa Trời làm cho có sự thay đổi rõ rệt trong đời sống thực tế của bạn và luôn trong tư tưởng của bạn. Và khi có cơn khủng hoảng xảy đến, bạn sẽ là người đặc biệt nhất trên đất vì có một sự khác biệt lạ lùng bên trong bạn. Tuyệt đối không thể hình dung được chính bạn đã làm việc đó. Chính sự thay đổi hoàn toàn và đầy ngạc nhiên nầy là một chứng minh rõ rệt bạn đã được cưú.

Sự khác biệt nào mà tôi có được nhờ sự cưú rỗi và được nên thánh của chính tôi? Thí dụ, tôi có thể đứng nổi trong ánh sáng của 1 Cô-rinh-tô 13 hay không, hay tôi cảm thấy lúng túng trong vấn đề nầy và tìm cách trốn tránh? Sự cưú rỗi thật, đã được Đức Thánh Linh thực hiện trong tôi, hoàn toàn giải thoát tôi. Và bao lâu mà tôi cứ “đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng” (1 Giăng 1:7), Đức Chúa Trời sẽ không thấy điều gì để quở trách bởi vì chính đời sống Ngài đang hoạt động và đi vào từng phần và từng chi tiết của sự hiện hưũ của tôi, không phải chỉ ở mức độ cảm biết của tôi thôi, nhưng còn đi sâu vào tận ý thức của tôi nữa.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *