Search
Wednesday 24 January 2018
  • :
  • :

Ngày 22/11 – Tính Cách Làm Cho Ngăn Trở Của Sự Khinh Dể

Ngày 22/11 – Tính Cách Làm Cho Ngăn Trở Của Sự Khinh Dể

“Đức Giê-hô-va ôi! Xin thương xót chúng tôi, xin thương xót chúng tôi; vì chúng tôi quá chán sự khinh dể” (Thi thiên 123:3)

Điều mà chúng ta phải thận trọng là – không phải làm thiệt hại cho lòng tin của chúng ta đối với Đức Chúa Trời nhưng chính là làm thiệt hại cho tâm tính Cơ đốc nhân của chúng ta hoặc cho trạng thái trí não của chúng ta. “Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối” (Ma-la-chi 2:16). Trạng thái trí não của chúng ta chịu ảnh hưởng rất mạnh đối với kết qủa của mọi sự việc. Nó có thể là kẻ thù xâm nhập trực tiếp vào linh hồn chúng ta và ngăn trở tâm trí chúng ta với Đức Chúa Trời. Có một vài thái độ đặc biệt mà chúng ta sẽ không bao giờ dám chìu theo chúng. Nếu chúng ta làm theo, chúng ta sẽ thấy chúng ngăn trở đức tin của chúng ta với Đức Chúa Trời. Cho đến khi chúng ta trở lại trong thái độ thật yên lặng trước mặt Đức Chúa Trời, đức tin của chúng ta thật không có giá trị gì, và sự tự tin vào con người xác thịt và vào sự khôn khéo của loài người chính là những thứ điều khiển đời sống chúng ta.

Hãy cẩn thận về “sự lo lắng về đời nầy” (Mác 4:19). Đây chính là những sự việc gây nên các thái độ sai lầm trong tâm thần chúng ta. Thật kinh khủng khi chúng ta nghĩ đến sức mạnh khiếp đảm ẩn chứa trong những sự việc vô cùng nhỏ nhặt làm ngăn trở sự chú tâm của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Hãy từ chối để không bị ngập lụt bởi các thứ “lo lắng về đời nầy.”
Có một việc khác nữa làm ngăn trở chúng ta là sự say mê bênh vực, bào chữa cho chúng ta. Thánh Augustine đã cầu nguyện, “Oâi Chúa, xin cứu vớt con khỏi lòng ham muốn luôn luôn bênh vực cho bản thân con.” Sự cần thiết luôn luôn bênh vực cho mình như vậy sẽ hủy hoại đức tin của chúng ta trong Đức Chúa Trời. Đừng bao giờ nói, “Tôi phải giải thích cho chính tôi,” hoặc “Tôi phải làm cho mọi người được hiểu.” Cưú Chúa chúng ta không bao giờ giải thích bất cứ điều gì – Ngài để cho các sự hiểu lầm hoặc ngộ nhận của người khác tự sửa chữa lấy chúng.

Khi chúng ta biết rõ có những người khác không lớn lên về phương diện thuộc linh và chúng ta cho phép sự nhận biết đó của chúng ta trở thành sự chỉ trích, chúng ta ngăn chận mối tương giao của chúng ta với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không hề ban cho chúng ta khả năng nhận biết để do đó chúng ta có thể phê bình và chỉ trích, nhưng để chúng ta có thể cầu thay.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons