Search
Wednesday 24 January 2018
  • :
  • :

Ngày 23/11 – Hướng Của Tiêu Điểm

Ngày 23/11 – Hướng Của Tiêu Điểm

“Mắt kẻ tôi tớ trông nơi tay ông chủ mình. Thì mắt chúng tôi ngưỡng vọng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi thể ấy” (Thi thiên 123:2)

Câu Kinh thánh nầy mô tả về sự tin cậy trọn vẹn nơi Đức Chúa Trời. Giống như mắt của người đầy tớ chăm chú vào chủ mình, mắt chúng ta phải trực tiếp hướng về Đức Chúa Trời. Đây là cách mà chúng ta nhận biết được dung nhan của Đức Chúa Trời và cũng là đường lối mà qua đó Ngài bày tỏ chính Ngài cho chúng ta (xem Ê-sai 53:1). Sức mạnh thiêng liêng của chúng ta bắt đầu bị khô hạn khi chúng ta dừng lại không hướng mắt về Ngài. Sức chịu đựng của chúng ta bị mòn mỏi, không phải vì những khó khăn bên ngoài vây lấy chúng ta nhưng vì những nan đề trong tâm trí chúng ta. Chúng ta suy nghĩ cách sai lầm, là “Tôi đoán tôi đã vói quá sức của tôi, quá hảnh diện và cố gắng cho được xem giống như Chúa thay vì làm một người tầm thường hạ mình.” Chúng ta phải ý thức rằng không có sự cố gắng nào gọi là quá cao cả.

Thí dụ, đời sống bạn đã đến một giai đoạn khủng hoảng, bạn đã đứng vững về phía Đức Chúa Trời, và ngay cả bạn cũng đã có sự xác nhận của Đức Thánh Linh cho điều bạn đã làm là đúng. Nhưng bây giờ, có thể đã bao nhiêu tuần qua hoặc bao nhiêu năm trải qua từ ngày đó, và bạn dần dần đi đến kết luận – “Thực ra, việc tôi đã làm có thể cho thấy quá kiêu ngạo hoặc quá sơ thiển. Có phải tôi đã chọn một chỗ đứng hơi quá cao cho tôi chăng?” Những “người bạn hay lý luận” của bạn đến và nói, “Đừng dại dột như thế. Chúng tôi đã biết ngay đó chỉ là cảm hứng nhất thời và sẽ qua đi khi lần đầu tiên bạn nói về sự kiện thức tỉnh thuộc linh nầy. Dù vậy, Đức Chúa Trời không trông mong bạn chịu đựng đâu.” Và bạn lại trả lời bằng cách nói lên, “Thực ra, tôi đoán tôi đã trông mong quá nhiều.” Câu nói nầy nghe rất khiêm nhường, nhưng nó có nghĩa lòng tin cậy của bạn vào Đức Chúa Trời đã mất, và bây giờ bạn đang tin cậy vào ý kiến của thế gian. Sự nguy hiểm đến khi bạn không còn tin cậy vào Đức Chúa Trời nữa, bạn xao lãng hướng mắt mình về Ngài. Chỉ khi nào Đức Chúa Trời đưa bạn đến chỗ phải dừng lại cách thình lình thì bạn sẽ nhận ra bạn là người thua cuộc. Bất cứ lúc nào có một sự kiệt sức về thuộc linh trong đời sống bạn, hãy sửa lại ngay tức khắc. Hãy nhận biết rằng có một điều gì đó đang đến giữa bạn và Đức Chúa Trời, hãy thay đổi hoặc loại bỏ điều đó ngay tức khắc.




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons