Search
Sunday 21 January 2018
  • :
  • :

Ngày 14/12 – “Được Đẹp Lòng Đức Chúa Trời”

Ngày 14/12 – “Được Đẹp Lòng Đức Chúa Trời”

“Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật” (2 Ti-mô-thê 2:15)

Nếu bạn không thể diễn tả cách rõ rệt về chính bạn đối với niềm tin của bạn trong mỗi sự việc, hãy làm và học cho đến khi bạn có thể đạt được điều đó. Nếu bạn không làm như vậy, nhiều người khác có thể bị hụt mất cơ hội nhận được các ơn phước đến từ sự nhận biết chân lý. Hãy cố gắng diễn tả lại cho chính bạn một sự thật về Đức Chúa Trời cách rõ rệt và dễ hiểu, và Đức Chúa Trời sẽ dùng cùng một sự giải nghĩa đó khi bạn chia sẻ nó với người khác. Nhưng bạn phải sẵn sàng đi xuyên qua một máy ép rượu chỗ mà các trái nho bị nghiền nát. Bạn phải chiến đấu, thử nghiệm, và lập lại các lời diễn tả của bạn về lẽ thật của Đức Chúa Trời một cách rõ rệt. Kế đó thì giờ sẽ đến khi sự diễn tả đó trở nên thứ rượu của sức mạnh của Đức Chúa Trời cho một người khác. Nhưng nếu bạn không siêng năng cần mẫn và nói lên, “Tôi sẽ không học và tranh đấu để bày tỏ lẽ thật nầy bằng lời lẽ riêng của tôi; tôi chỉ mượn những lời nầy của người khác,” nếu như vậy các lời đó sẽ không có giá trị gì cho bạn hoặc cho người khác. Hãy cố gắng nói rõ cho chính bạn điều gì mà bạn tin là lẽ thật tuyệt đối về Đức Chúa Trời, và như vậy bạn sẽ tạo cho Đức Chúa Trời cơ hội mang lẽ thật của Ngài đến với nhiều người khác nữa xuyên qua đời sống bạn.

Hãy tập thói quen kích thích tâm trí bạn luôn luôn suy nghĩ về điều gì đã thường làm cho bạn tin một cách dễ dàng. Địa vị của bạn không thực sự là của bạn cho đến khi bạn làm cho nó trở thành của chính bạn xuyên qua sự đau khổ và học hỏi. Các tác giả hoặc diễn giả mà qua họ bạn đã học hỏi được nhiều nhất không phải là những người đã dạy bạn nhiều điều mà trước đây bạn không hề biết, nhưng chính là những người đã giúp bạn nắm lấy được một lẽ thật và với lẽ thật đó bạn đã âm thầm chiến đấu, diễn đạt lẽ thật đó ra, và nói về lẽ thật đó cách rõ rệt và dạn dĩ.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons