Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

Hội thảo nhân sự 16/08/2017 (Bài Giảng Video)

Hội thảo nhân sự 16/08/2017 (Bài Giảng Video)

Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống – Trong tháng 08/2017 đã diễn ra hội thảo dành cho các nhân sự trong công tác truyền giáo và nhiều ban nghành khác nhau tại khu vực Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác. Hội thảo lần này nhấn mạnh đến tầm quan trọng của đời sống cầu nguyện của người lãnh đạo, cùng với đó việc làm thế nào để trở thành một người lãnh đạo ảnh hưởng và xây dựng hội thánh theo ý muốn của Chúa.

Mời quý vị cùng nghe lại các sứ điệp trong ngày hội thảo:

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons