Search
Sunday 21 January 2018
  • :
  • :

Ngày 01/01 – Bạn Sẽ Ra Đi, Dù Không Biết Mình Đi Đâu Không?

Ngày 01/01 – Bạn Sẽ Ra Đi, Dù Không Biết Mình Đi Đâu Không?

“Người đi nhưng không biết mình đi đâu” (Hê-bơ-rơ 11:8)

Có bao giờ bạn đã “ra đi” theo cách nầy chưa? Nếu đã có, bạn sẽ thấy không có câu trả lời nào thỏa đáng có thể dùng để đáp lại khi có người hỏi thực sự bạn đang làm công việc gì. Đây là một trong số câu hỏi khó trả lời nhất về việc làm của Cơ Đốc nhân, “Hiện tại bạn đang mong đợi để làm việc gì?” Thực ra, bạn không biết được việc gì bạn sẽ làm, nhưng điều bạn biết chắc là Đức Chúa Trời biết các công việc Ngài đang làm. Hãy tiếp tục khám phá thái độ của bạn đối với Đức Chúa Trời để biết rõ có thật bạn muốn “ra đi” với đức tin tuyệt đối nơi Đức Chúa Trời, dù với bất cứ lĩnh vực nào của đời sống cũng vậy. Chính thái độ nầy sẽ giữ bạn trong tình trạng thích thú và ngạc nhiên không thôi, vì bạn không biết trước điều kế tiếp mà Đức Chúa Trời sẽ làm. Mỗi buổi sáng bạn thức dậy là một dịp tiện mới cho bạn “ra đi”, xây đắp đức tin của mình với Đức Chúa Trời. “… đừng vì sự sống … cũng đừng vì thân thể …” (Lu-ca 12:22). Nói cách khác, chớ nên lo lắng về việc nào khác trước khi bạn thực sự “ra đi.”

Có phải hiện bạn đang đặt câu hỏi với Đức Chúa Trời là Ngài đang làm gì không? Ngài sẽ không bao giờ trả lời bạn. Đức Chúa Trời không bao giờ cho bạn biết việc gì Ngài sắp làm – nhưng Ngài tỏ mình Ngài với bạn để bạn biết Ngài là ai. Bạn có tin nơi một Đức Chúa Trời làm phép lạ không? Và bạn sẽ “ra đi” trong sự đầu phục Ngài cách tuyệt đối, và cho đến khi bạn không còn chút ngạc nhiên nào về bất cứ việc gì Ngài làm thành?

Hãy tin rằng Đức Chúa Trời luôn luôn là Đức Chúa Trời mà bạn từng biết nếu bạn thật đang sống gần gũi với Ngài. Và nếu như vậy, bạn cũng hãy nghĩ kỹ về thái độ lo âu không cần thiết và cũng thật bất kính biết bao! Hãy tiếp tục đời sống bạn bằng thái độ cương quyết “ra đi” với niềm tin tuyệt đối nơi Đức Chúa Trời, và đời sống bạn theo đó sẽ thể hiện một vẻ đẹp thiêng liêng không lời nào diễn tả hết được, và điều nầy mang lại sự thỏa mãn cho Giê-su, Cứu Chúa chúng ta. Bạn hãy học “ra đi” qua lòng tin và sự biết chắc của mình, hoặc bằng các kinh nghiệm của đời sống, cho đến khi đức tin bạn vượt đến mức độ mà tại đó bạn sẽ không thấy gì khác hơn ngoài chính bạn và Đức Chúa Trời.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons