Search
Sunday 21 January 2018
  • :
  • :

Ngày 02/01 – Mây Và Tối Tăm

Ngày 02/01 – Mây Và Tối Tăm

“Mây và tối tăm ở chung quanh Ngài…” (Thi thiên 97:2)

Một người chưa được sinh lại bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ nói với bạn rằng các sự giảng dạy của Chúa Giê-su rất tầm thường. Nhưng sau khi chịu báp-têm bởi Đức Thánh Linh, người ấy sẽ nhận thấy “mây và tối tăm ở chung quanh Ngài…” Đây là sự nhận thức đầu tiên của mỗi chúng ta khi bắt đầu tiếp xúc chặt chẽ với sự giảng dạy của Chúa Giê-su Christ. Phương pháp duy nhất giúp chúng ta hiểu được rõ rệt các bài học dạy dỗ của Chúa Giê-su ấy là qua ánh sáng Thánh Linh của Đức Chúa Trời chiếu rọi vào bên trong chúng ta. Nếu chúng ta chưa bao giờ có được kinh nghiệm cởi bỏ chiếc giày đạo đức sơ sài của chúng ta khỏi bàn chân đạo đức sơ sài của chúng ta – có nghĩa là vất bỏ khỏi chúng ta thái độ hời hợt thường có khi chúng ta đến với Đức Chúa Trời – thì e rằng chúng ta chưa bao giờ thực sự được đứng trong sự hiện diện của Ngài. Những người có thái độ xem thường và không tôn kính khi đến với Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ được đưa vào sự hiện diện với Cứu Chúa Giê-su Christ. Chỉ sau khi chúng ta cảm thấy thư thái, mừng rỡ, và ngạc nhiên cách thú vị vì nhận thức được công việc mà Cứu Chúa Giê-su Christ làm, khi đó sự “tăm tối” không thể xâm nhập được đó sẽ biến thành sự nhận biết rõ rệt Ngài là Ai.

Cứu Chúa Giê-su phán, “Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống” (Giăng 6:63). Trước đây đối với chúng ta Kinh thánh chứa đựng vô số lời nói – như “mây và tăm tối” – nhưng rồi thình lình, các lời đó trở nên thần linh và sự sống vì Chúa Giê-su trực tiếp nói lại các lời nói đó với chúng ta, và Ngài làm cho lời Ngài trở nên mới đối với hoàn cảnh riêng của mỗi chúng ta. Đây là cách mà Đức Chúa Trời nói chuyện với chúng ta; không phải bằng các khải tượng hay chiêm bao, nhưng bằng lời nói. Khi một người đến với Đức Chúa Trời, thực ra chỉ cần một đường lối rất đơn giản – đó là lời nói.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons