Search
Wednesday 24 January 2018
  • :
  • :

Hội Thảo Nhân Sự 07/2017 (Bài Giảng Video)

Hội Thảo Nhân Sự 07/2017 (Bài Giảng Video)

Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống – Ngày 19/07/2017 vừa qua tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo nhân sự mở rộng cùng với 75 mục sư, chăn bầy và các tôi tớ Chúa khu vực Hà Nội cùng các tỉnh thành phụ cận. Trong ngày hội thảo các tôi tớ Chúa được nhắc lại khải tượng Hội thánh, về tầm quan trọng của thế hệ kế tiếp, và những mục vụ cần tập trung trong thời gian tới, cùng với đó là các hoạt động chung cho sự kiện đặc biệt diễn ra vào dịp cuối năm nay.

Mời quý vị cùng nghe lại các sứ điệp trong ngày hội thảo:

Nắm Chắc Khải Tượng | Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng

Môn Đồ Hóa Thế Hệ Kế Cận | Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons