Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

Ngày 08/01 – Tra Xét Nội Tâm Bằng Sự Cầu Nguyện

Ngày 08/01 – Tra Xét Nội Tâm Bằng Sự Cầu Nguyện

“Nguyền xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh đều được giữ vẹn, không chỗ trách được…” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23)

Bằng tất cả tâm thần mình…” Công việc cao cả và mầu nhiệm của Đức Thánh Linh luôn luôn xảy ra bên trong nơi sâu kín nhất của con người, và chúng ta không thể lấy gì để dò được. Hãy đọc Thi thiên 139. Tác giả của thi thiên nầy đã ngụ ý – “Ôi Chúa, Ngài là Chúa của buổi sớm mai, Chúa của đêm trường, Chúa của đỉnh núi cao, và Chúa của biển cả. Nhưng, Chúa ôi, linh hồn tôi lại có các đường chân trời xa tắp, xa hơn các đường chân trời của các buổi sớm mai, tối đen vô cùng hơn các đêm trường của trái đất, cao vượt hẳn các đỉnh núi cao ngất, sâu hơn các đáy sâu thẳm của đại dương trong thiên nhiên. Ngài là Chúa của muôn sự nầy, xin cũng hãy là Chúa của đời tôi. Tôi không thể với nổi tới chiều cao hay xuống tận đáy sâu; có biết bao nguyên cớ mà tôi không thể khám phá được, biết bao điều ước mơ mà tôi không thể hiểu thấu được. Đức Chúa Trời ôi, xin hãy tra xét lòng tôi.”

Chúng ta có tin rằng Đức Chúa Trời có thể làm vững vàng và bảo vệ các tiến trình của tư tưởng chúng ta vượt trên hẳn giới hạn mà chúng ta có thể tiến đến được không? “… huyết của Đức Chúa Jêsus Christ con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta” (1 Giăng 1:7). Nếu câu Kinh thánh nầy chỉ có nghĩa đơn giản là làm sạch mọi tội theo giới hạn của tri thức, thì nài xin sự thương xót của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Một người đã bị “chai lì” đối với tội lỗi sẽ cho rằng họ không cảm biết chút gì về tội lỗi. Nhưng sự thanh tẩy tội lỗi mà chúng ta kinh nghiệm được sẽ vượt lên hẳn chiều cao và xuống tận chiều sâu của tâm linh chúng ta nếu chúng ta cứ “đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng” (1:7). Cùng một Thánh Linh, Đấng đã nuôi dưỡng đời sống Cưú Chúa Giê-su Christ, sẽ nuôi dưỡng tâm linh chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta được che chở bởi Đức Chúa Trời dưới bóng cánh thiêng liêng mầu nhiệm của Đức Thánh Linh, khi đó tâm thần, linh hồn, và thân thể của chúng ta mới có thể được giữ vẹn trong sự công bình, chính trực cho đến ngày Chúa Giê-su trở lại – không còn bị định tội trước mắt Đức Chúa Trời.

Chúng ta cần phải để tâm trí mình liên tục suy nghiệm về các lẽ thật lớn lao và sâu nhiệm nầy của Đức Chúa Trời.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons