Search
Friday 23 February 2018
  • :
  • :

Đức Tin Của Người Mù | Mục Sư Nguyễn Ngọc Duy | BGCN 28/01/2018

Đức Tin Của Người Mù | Mục Sư Nguyễn Ngọc Duy | BGCN 28/01/2018

Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống – Trong một thành của dân Do Thái xưa, có một người mù khắc khổ hàng ngày ở nơi cửa thành để xin sự bố thí của những người qua lại. Cho đến một ngày, khi ông nghe thấy Chúa Giê-su đi ngang qua, ông lớn tiếng kêu cầu, nài xin được gặp Chúa. Cuộc gặp gỡ với Đấng Cứu Rỗi khiến đôi mắt mù lòa của ông đã được chữa lành, ánh sáng từ Chúa đã thay đổi cuộc đời tăm tối của ông. Kinh Thánh ghi lại, ông không phải là người mù duy nhất được Chúa chữa lành. Nhưng, câu chuyện của ông là tấm gương đẹp về đức tin nơi Chúa Cứu Thế, nhờ đức tin mà ông đã nhận được những điều quý giá. Chúng ta là những người tin nơi Chúa, chúng ta cũng cần sống với đức tin mỗi ngày. Mời quý vị cùng đến với bài chia sẻ của mục sư Nguyễn Ngọc Duy qua chủ đề: Đức Tin Của Người Mù.

Bài giảng audio:

Bài giảng video:

Nghe nhiều bài giảng hơn tại đây:

icon play font

 

 

Tải bài giảng về máy:

icon down font

Xem các bài giảng khác tại kênh Youtube Lời Sự Sống:

icon youtube 1

 

Kết Nối Với Thiên Thượng | Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng | BGCN 21/01/2018>>>
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons