Search
Friday 23 February 2018
  • :
  • :

Ngày 09/02 – Khả Năng Nhìn Thấy Đức Chúa Trời Của Bạn Có Bị Mù Không?

Ngày 09/02 – Khả Năng Nhìn Thấy Đức Chúa Trời Của Bạn Có Bị Mù Không?

“Hãy ngước mắt lên cao mà xem: Ai đã tạo những vật nầy?” (Ê-sai 40:26)

Trong thời kỳ của tiên tri Ê-sai dân sự Đức Chúa Trời đã che mắt tâm trí họ khỏi khả năng nhìn thấy Đức Chúa Trời bằng cách hướng về các gương mặt của hình tượng. Nhưng Ê-sai làm cho họ phải nhìn lên các tầng trời cao; tức là ông làm cho họ bắt đầu dùng chính năng lực của họ để suy nghĩ và hình dung mọi sự việc cách chính xác. Nếu chúng ta là con dân của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ nhận biết có vô số châu báu tích trữ trong thiên nhiên và cũng sẽ nhận biết mọi thứ đó là thánh và thuộc về Ngài. Chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời vượt đến chúng ta trong từng cơn gió thổi, trong ánh nắng mai và lúc chiều xuống, qua từng tảng mây trôi trên khung trời, qua từng bông hoa nở, và từng chiếc lá úa tàn, nếu chúng ta cứ bắt đầu và nhất tâm xử dụng tư tưởng mù loà của chúng ta để hình dung mọi sự đó.

Sự thử nghiệm đúng nhất cho mục tiêu thiêng liêng của bạn đó là bạn luôn luôn giữ được tâm tư ý tưởng bạn trong sự kiểm soát chặt chẽ của chính bạn. Có phải hiện tại tâm trí bạn đang tập trung vào gương mặt của một hình tượng không? Có phải hình tượng đó chính là bản thân bạn không? Hay đó chính là công việc mà bạn đang làm? Có phải hình tượng đó chính là ý kiến riêng của bạn về thể nào mới là một đầy tớ phục vụ Chúa đúng nghĩa, hay có thể hình tượng đó là sự cưú rỗi và được nên thánh theo kinh nghiệm riêng của bạn? Nếu vậy, khả năng nhìn thấy Đức Chúa Trời của bạn đang mù loà. Bạn sẽ không có sức mạnh khi đối diện với các khó khăn và buộc phải chịu đựng mọi sự đó trong bóng tối. Nếu khả năng nhìn thấy của bạn bị mù, đừng nhìn trở lại các kinh nghiệm riêng của bạn, nhưng hãy nhìn lên Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Trời là Đấng bạn đang cần. Hãy vượt ra khỏi bản thân bạn, ngoảnh mặt khỏi các gương mặt hình tượng và khỏi mọi sự khác nữa đang làm mù tư tưởng bạn. Hãy thức tỉnh và chấp nhận sự chê bai như của Ê-sai đối với dân sự ông, và hãy cương quyết hướng tư tưởng và mắt bạn về Đức Chúa Trời.

Một trong các lý do về cảm giác trống rỗng của chúng ta trong sự cầu nguyện là vì chúng ta bị mất năng lực nhìn thấy của chúng ta. Ngay cả chúng ta không còn có thể hình dung được hình ảnh của chính mình đang đối diện với Đức Chúa Trời nữa. Thực ra điều quan trọng hơn hết là bạn phải trở nên như bánh bị vỡ ra và rượu tuôn trào qua liõnh vực cầu thay, hơn là qua sự liên hệ cá nhân với người khác. Sức mạnh của sự hình dung trong tư tưởng là điều mà Đức Chúa Trời ban cho một người thánh để nhờ đó người ấy có thể vượt ra khỏi chính mình và ràng buộc mình cách chặt chẽ vào trong mối tương giao mật thiết mà người đó chưa hề kinh nghiệm được trước đây.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons